آزمون فرافكن اندريافت سالمندان اس اي تي (كارت‌ها و راهنما)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

SAT تكنيكي است كه از آن استفاده‌هاي مختلف و بسيار مي‌توان كرد. بنابراين صلاحيت كساني كه اين تكنيك را به اجرا درمي‌آروند (مثل تعبير و تفسير آن) بستگي به نوع استفاده‌اي دارد كه مي‌خواهند از آن ببرند. اگر يك متخصص عمومي دارويي يا يك مددكار اجتماعي بدون آموزش خاص مربوط به روان‌پزشكي يا روانشناسي فقط بخواهد كه سوال معمولي خودش را بوسيله دست‌يابي به بعضي از پاسخ‌ها با اين تصاوير به عنوان اطلاعات اضافي دريافت كند هيچ‌گونه صلاحيت بيشتري براي اجرا با تعبير و تفسير ايجاب نمي‌كند، يعني به هيچ‌وجه با اجرا در وراي احتياط كلينيكي معمولي در نشان دادن تصاوير با كارداني و مهارت در اين‌جا سفارش نشده است.

قیمت محصول:

35,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما