فيلتر‌ها

توليدكننده


بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
روانشناسي شناختي (توجه و ادراك ديداري)
  • 120,000 تومان
  • با تخفیف: 120,000 تومان
روانشناسي شناختي (زبان تفكر هيجان‌ها و هوشياري)
روانشناسي شناختي
  • 380,000 تومان
  • با تخفیف: 380,000 تومان
روانشناسي شناختي حافظه
  • 110,000 تومان
  • با تخفیف: 110,000 تومان

روانشناسي شناختي (توجه و ادراك ديداري)

  • 120,000 تومان

روان‌شناسي شناختي نوين به مطالعۀ علمي مؤلفه‌هاي مختلف شناخت مي‌پردازد. از دير باز بررسي جامع و دقيق شناخت مورد توجه بوده است. از دهۀ شصت قرن بيستم به بعد به كمك استفاده از روش‌هاي علمي جديد بررسي دقيق مضامين شناختي همچون توجه، هشياري، ادراك، حافظه، زبان و تفكر ظهور يافته است. كتاب حاضر برگردان بخش نخست كتاب روان‌شناسي شناختي آيزنك و كين از چاپ هشتم با عنوان "روان‌شناسي شناختي، توجه و ادراك ديداري" است. بخش‌هاي ديگر متن اصلي در دو جلد پيش‌تر به علاقه‌مندان معرفي شد. در جلد نخست كه حاوي فصل اول و سه فصل "حافظه" است، با عنوان "روان‌شناسي شناختي – حافظه" بوسيلۀ انتشارات آييژ به چاپ رسيده است. جلد دوم كه حاوي فصول پنج تا دوازده كتاب اصلي است با عنوان "روان‌شناسي شناختي زبان، تفكر، هيجان‌ها و هشياري" از سوي انتشارات ارجمند به چاپ رسيده است. جلد سوم كتاب وزين روان‌شناسي شناختي آيزك و كين با محوريت احساس، توجه و ادراك با اثر حاضر معرفي مي‌شود. مؤلفين اين اثر از اساتيد برجستۀ جهان امروز هستند. آنها با تلفيق نظريه و پژوهش هر پنج سال به تجديد نظر محتواي كتاب مي‌پردازند. تسلط به آخرين مباحث نظري و يافته‌هاي پژوهشي، اثر حاضر را منحصر به فرد كرده است.

روانشناسي شناختي (زبان تفكر هيجان‌ها و هوشياري)

  • 220,000 تومان

روانشناسي شناختي نوين به مطالعه علمي مولفه‌هاي مختلف شناخت مي‌پردازد. از ديرباز بررسي جامع و دقيق شناخت مورد توجه بوده است. از دهه شصت قرن بيستم به بعد به كمك استفاده از روش‌هاي علمي جديد بررسي دقيق مضامين شناختي همچون توجه، هوشياري، ادراك، حافظه، زبان و تفكر ظهور يافته است. كتاب حاضر برگردان نيمه دوم كتاب روانشناسي شناختي آيزنك و كين از چاپ هفتم است. در جلد اول با عنوان روانشناسي شناختي - حافظه به معرفي شناخت پايه پرداخته شد. جلد اول به وسيله انتشارات آييژ به چاپ رسيده است. اثر حاضر مفاهيم جدي روانشناسي شناختي همچون زبان، استدلال، تفكر و سطوح عالي شناخت همانند قضاوت، حل مسئله، تصميم‌گيري و... را دربردارد. بخش آخر اين اثر با محوريت هيجان و شناخت و هوشياري به مباحث چالشي روانشناسي شناختي جديد اشاره دارد. مولفين اين اثر از اساتيد برجسته جهان امروز هستند. آن‌ها با تلفيق نظريه و پژوهش هر پنج سال به تجديد نظر محتواي كتاب مي‌پردازند. تسلط به آخرين مباحث نظري و يافته‌هاي پژوهشي اثر حاضر را منحصر به فرد كرده است.

روانشناسي شناختي

  • 380,000 تومان

ترجمه حاضر از كتاب (روانشناسي شناختي) تاليف ميكائيل و آيسنك و مارك تي كين مي‌باشد كه در آن آخرين تحولات و دستاوردهاي اين گرايش مهم از روانشناسي مورد توجه و دقت نظر قرار گرفته و در هر موضوع آخرين دستاوردهاي نظري و پژوهشي آورده شده است.

روانشناسي شناختي حافظه

  • 110,000 تومان

حافظه شامل يادداري و يادآوري اطلاعات و تجربه‌هاست از اين رو نقش بسيار مهمي در توانايي يادگيري و كار كردها و عملكردهايمان دارد. فرايندهاي اساسي حافظه عبارتند از: رمزگرداني، اندوزش و بازيابي. سه مرحله حافظه در همه موقعيت‌هايي كه در كار است، يكسان عمل نمي‌كنند. هنگامي كه اطلاعات وارد سيستم پردازش انسان مي‌شود ابتدا در حافظه حسي ثبت مي‌شود. حافظه حسي شامل يك حافظه تصويري و يك حافظه صوتي است. پس از حافظه حسي اطلاعات وارد حافظه كوتاه مدت مي‌شود اصطلاحات حافظه كاري، حافظه فعال و حافظه آني به اين بخش حافظه مربوط است. سرانجام حافظه دراز مدت وجود دارد كه انواع آن شامل حافظه رويدادي و حافظه معنايي است. كتاب حاضر به صورت گسترده‌اي به بحث درباره اين موضوعات مي‌پردازد.

صفحه‌ی 1