فيلتر‌ها

توليدكننده


بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
نيچه (گام نخست در فهم نيچه)
  • 15,000 تومان
  • با تخفیف: 15,000 تومان
جواني زيباست و داستان‌هاي ديگر (مجموعه داستان)
انساني بسيار انساني ‍(كتابي براي جان‌هاي آزاده)

نيچه (گام نخست در فهم نيچه)

  • 15,000 تومان

نيچه در طول شانزده سال از انتشار نخستين كتابش تا هنگامي كه ديوانه شد كتاب هايي متعدد نوشت و شايد نوشته هايش آن چيزي نبودند كه خوانندگان از يك فيلسوف انتظار دارند . نوشته هاي او طنزآميز ، جاندار ، شخصي ، شاعرانه ، چالش انگيز ، گهي متناقض نما ، به شكلي فريبنده ساده ، و همچنان مربوط به روزگار حاضرند .سخنان حكمت آميز او براي خواندن سهل به نظر مي رسند ، ولي فريب نخوريد ؛ اگر در مورد آن ها بينديشيد به يكباره به عمق و مناسبت آن تفكرات پي مي بريد.او خوانندگان را به چالش مي كشد تا خويش را بشناسند و كسي شويد كه هستيد . و نيز تا تلاش كنند بهتر شوند ، شريفتر . او خوانندگانش را به چالش مي كشد تا زندگي خود را به اثري هنري تبديل كنند و به شخصيت خود سبك بدهند.

جواني زيباست و داستان‌هاي ديگر (مجموعه داستان)

  • 21,000 تومان

هرمان هسه، نويسنده، شاعر و نقاش نامدار آلماني زبان، از مشهورترين و مطرح‌ترين نويسندگان سده بيستم در جهان است. از اين نويسنده كه بيشتر عمر خويش را در سوئيس گذراند، تا كنون بيش‌از يكصدو بيست ميليون نسخه كتاب در جهان منتشر كرده‌اند. زماني كه هسه در سال1962 چشم از جهان فرو بست، تعداد آثارش حدود سيصد اثر مستقل بود و به همين دليل هم گروهي در آلمان، برخي از آثارش را فاقد ارزش ادبي مي‌دانند.

انساني بسيار انساني ‍(كتابي براي جان‌هاي آزاده)

  • 85,000 تومان

انساني، بسيار انساني سرآغاز مرحله‌اي ديگر از تكامل شخصيت و شيوة نگرش «فردريش نيچه» است. نيچه نگارش كتاب اول اين اثر را كه دربر گيرندة 9 بخش و 638 پاره است به سال 1876 شروع كرد و به سال 1878 آن را منتشر ساخت. اين كتاب و كتاب دوم كه حاوي آراء و گفته‌هاي گوناگون و آواره و سايه‌اش است، در سال 1886 تجديد چاپ شد. نيچه در كتاب انساني، بسيار انساني به مسائل مهم در حوزة متافيزيك و انديشه‌هاي مطرح در اروپا مي‌پردازد و نخستين و واپسين امور انساني را تحليل مي‌كند و مي‌سنجد.

صفحه‌ی 1