فيلتر‌ها

توليدكننده
بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
تاريخ طبيعي تفكر انسان
 • 110,000 تومان
 • با تخفیف: 110,000 تومان
احساس آن‌چه اتفاق مي‌افتد (بدن و عاطفه در شكل دادن به آگاهي)
استعاره (مقدمه‌اي كاربردي)
 • 75,000 تومان
 • با تخفیف: 75,000 تومان
ذهن جسماني معنا و خرد (چگونه بدن‌هاي ما به فهم منجر مي‌شود)
چه گونه مي‌انديشيم (آميزه مفهومي و پيچيدگي‌هاي پنهان ذهن)
فلسفه جسماني 2 (ذهن جسماني و چالش آن با انديشه غرب)
فلسفه جسماني 1 (ذهن جسماني و چالش آن با انديشه غرب)
مقدمه اي بر زبان‌شناسي شناختي
 • 56,000 تومان
 • با تخفیف: 56,000 تومان
استعاره‌هايي كه با آنها زندگي مي‌كنيم به پيوست مقاله معاصر استعاره
زبان‌شناسي شناختي (1 مقدمه)
 • 80,000 تومان
 • با تخفیف: 80,000 تومان
از مولكول تا استعاره (نظريه نوروني زبان)
 • 55,000 تومان
 • با تخفیف: 55,000 تومان
استعاره‌ها از كجا مي‌آيند (شناخت بافت در استعاره)

تاريخ طبيعي تفكر انسان

 • 110,000 تومان

كتاب تاريخ طبيعي تفكر انسان بر آن است تا رد پيدايش تفكر انسان را در جريان زندگي روزمره دنبال كند و نشان دهد كه تفكر به دنبال يافتن راه‌حل‌هايي براي مشكلات زندگي و ادامه‌ي بقاي آدمي است. اين كتاب دنباله‌ي يا بهتر است بگوييم پيش‌درآمد كتاب منشأهاي فرهنگي شناخت انسان استء اما كانون توجه آن به نسبت متفاوت است. آن كتاب طرح اين پرسش است كه چه چيزي شناخت انسان را يگانه يا منحصر به فرد مي‌كندء و پاسخ فرهنگ است. در كتاب حاضر نيز پرسشي مشابه مطرح است: چه چيزي شناخت انسان را منحصر به فرد مي‌كند؟ و پاسخ نيز مشابه است: تفكر انسان به شكلي بنيادين مبتني بر همكاري است. اما اين پرسش و پاسخ اندكي متفاوت به كتابي بسيار متفاوت انجاميده است. تك‌تك انسان‌ها مهارت‌هاي شناختي يگانه و توانمندي‌هاي منحصر به فردي را در خود تكوين مي‌بخشندء زيرا در ميان مهارت‌ها و آيين‌هاي فرهنگي گوناگونيء از جمله زباني متعارفء رشد مي‌كنند و به بلوغ مي‌رسندء و البته مهارت‌هاي يادگيري فرهنگي لازم را نيز در اختيار دارند. افراد مصنوعات و آيين‌هاي فرهنگي‌اي را كه با آنها مواجه مي‌شوند دروني مي‌كنند و سپس به واسطه‌ي آن‌ها با جهان پيرامون خود به تعاملات شناختي مي‌پردازند.

احساس آن‌چه اتفاق مي‌افتد (بدن و عاطفه در شكل دادن به آگاهي)

 • 195,000 تومان

تحقيق هيچ جنبه اي از ذهن انسان كار راحتي نيست، و براي آنها كه مشتاق‌اند زيربناي زيستي ذهن را بفهمند، آگاهي عموما مشكل اصلي در نظر گرفته مي‌شود، به‌رغم اين واقعيت كه تعريف خود مشكل ممكن است از يك محقق به محقق ديگر به طرز قابل توجهي تغيير كند. اگر تبيين ذهن آخرين مرز علوم باشد، آگاهي غالبا چيزي چون آخرين راز در تبيين ذهن به نظر مي‌رسد. برخي آن را غيرقابل حل مي‌دانند. با اين حال، مشكل بتوان موضوعي چالشي‌تر و وسوسه‌انگيزتر از موضوع آگاهي براي تحقيق و تأمل تصور كرد. موضوع ذهن، در كل، و آگاهي، در حالت خاص، اين امكان را براي انسان ها فراهم مي‌سازد كه، تا نفس آخر، در آرزوي فهم ماهيت انساني خود و مشتاق شگفتي‌هاي آن باشند، ماهيتي كه ارسطو آن را منحصرا انساني مي‌دانست. چه چيزي مشكل‌تر از دانستن اين است كه بدانيم چگونه مي‌دانيم؟ چه چيزي سرگيجه‌آورتر از اين است كه بدانيم كه اين داشتن آگاهي ماست كه طرح پرسش هايي در باب آگاهي را براي ما امكان‌پذير و حتا آن را اجتناب ناپذير مي‌سازد؟ هرچند آگاهي را نوك قله‌ي تكامل زيستي نمي‌دانم، اما آن را نقطه‌ي عطفي در تاريخ دراز دامن زندگي به حساب مي آورم. حتي وقتي به تعريف ساده و استاندارد آگاهي در واژه‌نامه رجوع مي كنيم - به عنوان هشياري موجود زنده نسبت به خود و محيط‌اش - تصور اين‌كه چگونه آگاهي با احتمال فراوان مسير تكامل انسان را به نظام جديدي از مخلوقات هدايت كرد دشوار نيست، فرايندي كه بدون آگاهي امكان پذير نيست: وجدان، مذهب، سازمان هاي اجتماعي و سياسي، هنرها، علوم و تكنولوژي . شايد حتي بسيار قانع كننده‌تر، آگاهي كاركرد زيستي حياتي‌اي است كه موارد زير را براي ما امكان‌پذير مي‌سازد‌: غم يا شادي را بشناسيم، رنج يا لذت را حس كنيم، به وجود دستپاچگي يا غرور پي ببريم، براي عشق يا زندگي از دست رفته غصه بخوريم يا ماتم بگيريم، و جز اين ها.

استعاره (مقدمه‌اي كاربردي)

 • 75,000 تومان

براي اكثر ماء استعاره يك صنعت ادبي است كه در آن يك چيز با چيز ديگر مقايسه مي‌شود؛ در اين مقايسه گفته مي‌شود كه يك چيز چيز ديگر است، مثل او يك شير است. ... براي نمونه، ما واژه‌ي شير در جمله‌ي «آشيل در نبرد يك شير بود» را استعاري در نظر مي‌گيريم. احتمالا هم‌چنين مي‌گوييم كه اين واژه به اين دليل استعاري به كار مي‌رود كه ما به يك اثر هنري يا بلاغي برسيم، چون وقتي ما به زبان استعاري حرف مي‌زنيم يا مي‌نويسيم كه مي‌خواهيم نوشته يا گفته‌ي ما فصاحت و بلاغت داشته باشد كه با واژه‌هاي «زيبا» و از لحاظ زيبايي‌شناختي خوشايند، ديگران را تحت تأثير قرار دهيم، يا يك عاطفه‌ي عميق را بيان كنيم. ... آن‌چه اين‌هماني آشيل با شير را ممكن مي‌سازد اين است كه آشيل و شير وجه مشترك دارند. يعني هر دو قوي و شجاع هستند. ... رايج‌ترين مفهوم استعاره، هم در محافل محققان و هم در ميان عامه‌ي مردم را مي‌توان با برشمردن ويژگي‌هاي عموما پذيرفته‌شده‌ي آن به‌اختصار توضيح داد: يكم، استعاره ويژگي واژه‌هاست؛ يك پديده‌ي زباني است. دوم، استعاره به‌منظور توليد اثر هنري و بلاغي به كار مي‌رود، مثل وقتي كه شكسپير مي‌نويسد «همه‌ي دنيا يك صحنه است». سوم، استعاره مبتني بر شباهت ميان دو هستي است كه با هم مقايسه و شناخته مي‌شوند. چهارم، استعاره كاربرد آگاهانه و عمدي واژه‌هاست، هر كسي بايد استعداد خاصي داشته باشد تا بتواند آن‌ها را به كار ببرد و خوب به كار ببرد. فقط شاعران بزرگ و سخن‌وران زبان‌آور مي‌توانند در آن مهارت كسب كنند.

ذهن جسماني معنا و خرد (چگونه بدن‌هاي ما به فهم منجر مي‌شود)

 • 65,000 تومان

«اين كتاب به اهميت مركزي بدن‌هاي ما در آن‌چه تجربه مي‌كنيم، معنا مي‌كنيم، فكر مي‌كنيم، مي‌گوييم، ارزيابي مي‌كنيم، و انجام مي‌دهيم مي‌پردازيم. يك مفهوم جسماني از ذهن را مطرح مي‌سازد و سپس نشان مي‌دهد كه چگونه معنا و انديشه عميقا توسط ادراك، كنش، و احساس بدني شكل مي‌گيرند. خلاصه، استدلال مي‌كند كه ما هيچ كدام از موضوع‌هايي را كه محبوب فلسفه هستند نخواهيم فهميد مگر اين كه يك فهم عميق و مفصل از اين موضوع داشته باشيم كه چگونه جسمانيت ما به تجريه، معنا، و انديشه منجر مي‌شود.» «... من شرح كوتاهي از سير و سفر فكري خوددم را به عنوان راهي براي رديابي چيزي به كار برده‌ايم كه به نظرم، با توجه به نقش بدن در ذهن، معنا، انديشه، و زبان، مهم‌ترين كشفيات در طول چهل سال گذشته است. مقاله‌هاي جمع‌آوري شده در اين‌جا به گونه‌اي آرايش يافته‌اند كه برخي از ساختارها و فرايندهاي كليدي معنا و انديشه جسماني را تبيين كنند. بر روي هم استدلال لازم را براي بازگرداندن بدن به جايگاه شايسته آن در قلب معنا- سازي و فهم انسان فراهم مي‌كنند.»

چه گونه مي‌انديشيم (آميزه مفهومي و پيچيدگي‌هاي پنهان ذهن)

 • 110,000 تومان

پنجاه هزار سال پيش، كم‌تر يا بيش‌تر، در عصر پارينه‌سنگي زبرين، نياكان ما برجسته‌ترين پيش‌رفت‌ها را در تاريخ بشر آغاز كردند. پيش از آن، انسان يك گروه كوچك از پستان‌داران بزرگ محسوب مي‌شد و پس از آن ذهن انسان قادر بود زمام امور جهان را در دست خود بگيرد. چه اتفاقي افتاد؟ شواهد باستان‌شناسي حاكي از آن است كه در دوران پارينه‌سنگي، انسان يك توانايي بي‌سابقه پيدا كرد.

فلسفه جسماني 2 (ذهن جسماني و چالش آن با انديشه غرب)

 • 85,000 تومان

علوم شناختي فلسفه صرفا منحصر به مطالعه آن چيزهايي نيست كه نظريه فلسفي را نظريه مي‌سازند، بلكه پايه و اساسي براي انتقاد و ارزيابي ديگر نظريه‌ها را نيز به دست مي‌دهد. براي مثال، خيلي مهم است كه بدانيم نظريه عاميانه مقوله‌ها، كه با استعاره هر مقوله ظرفي براي اعضاي خود است تعريف مي‌شود، تبديل به يك نظريه فلسفس شده است كه ما آن را نظريه مقوله‌بندي كلاسيك ناميده‌ايم. اين نظريه از يك مجموعه استعاره معرف و طرح‌واره تصويري، از جمله طرح‌واره ظرف و نگاشت‌هاي استعاري مختلف. مانند مقوله ظرف است، تشكيل شده است.

فلسفه جسماني 1 (ذهن جسماني و چالش آن با انديشه غرب)

 • 85,000 تومان

علوم شناختي فلسفه صرفا منحصر به مطالعه آن چيزهايي نيست كه نظريه فلسفي را نظريه مي‌سازند، بلكه پايه و اساسي براي انتقاد و ارزيابي ديگر نظريه‌ها را نيز به دست مي‌دهد. براي مثال، خيلي مهم است كه بدانيم نظريه عاميانه مقوله‌ها، كه با استعاره هر مقوله ظرفي براي اعضاي خود است تعريف مي‌شود، تبديل به يك نظريه فلسفس شده است كه ما آن را نظريه مقوله‌بندي كلاسيك ناميده‌ايم. اين نظريه از يك مجموعه استعاره معرف و طرح‌واره تصويري، از جمله طرح‌واره ظرف و نگاشت‌هاي استعاري مختلف. مانند مقوله ظرف است، تشكيل شده است.

مقدمه اي بر زبان‌شناسي شناختي

 • 56,000 تومان

از زمانِ شناختِ هر چه بيش‌تر نظريه‌ي آميزه‌ي مفهومي در اواخر دهه‌ 1990، توجه بيش‌تري به جنبه‌هاي رواني و بافتي زبان اختصاص يافته است. اين تمركز بر "پردازشِ زبان در جريان" و ماهيت باز ـ انتهابودن آن در كاربرد واقعي زبان‌شناسي شناختي را به "رويكردهاي كاربردشناختي" نزديك‌تر كرده است، رويكردهايي كه بر وابستگي بافت و نامعين‌بودن فهم تأكيد دارند... به باور ما، نوعي تبادل مفيد مي‌تواند بين ايده‌هاي كاربردشناسي (شناخت ـ پايه) و تفكرِ شناختي وجود داشته باشد. مثل ديگر حوزه‌‌هاي ميان‌رشته‌اي، رشته زبان‌شناسي شناختي، با گسترده‌تركردن دامنه‌ خود و هم‌كاري جدي و پيوسته با حوزه‌هاي هم‌جوار در علوم شناختي ــ و حتي بيولوژي تكاملي ــ ، بي‌ترديد غني‌تر و مستحكم‌تر خواهد شد. اما با مشكلاتي هم مواجه مي‌شود، از جمله، مثلاً اين خطر كه پيچيدگي موضوعات و جدل‌هاي روان‌شناختي، عصب‌شناختي و زيست‌شناختي در وام‌گيري گزينشي و اجتناب‌ناپذير از اين رشته‌ها ناپديد مي‌شود. بدون توجه به اين‌كه زبان‌شناسان شناختي در آينده چه‌گونه با اين موضوع برخورد مي‌كنند، آن‌چه در اين مرحله بديهي به نظر مي‌رسد اين است كه رويكرد شناختي به زبان قطعاً پابرجا خواهد بود و تأثير ماندگاري بر اين‌كه زبان‌شناسان چه‌گونه در باره‌ي زبان نظريه‌پردازي مي‌كنند بر جاي خواهد گذاشت.

استعاره‌هايي كه با آنها زندگي مي‌كنيم به پيوست مقاله معاصر استعاره

 • 95,000 تومان

اين كتاب حاصل يك دغدغه ي فكري‏‏, از جانب هردوي ما در اين‌باره بود كه مردم چگونه زبان و تجربه‌ي خود را مي‌فهمند......مارك دريافته بود بيشتر ديدگاه‌هاي سنتي فلسفي نقش اندكي براي استعاره در فهم جهان ما قائل هستند (اگر نقشي براي آن قبول داشته باشند). جورج شواهد زباني را كشف كرده بود كه نشان مي‌دادند كه استعاره در زندگي و انديشه روزمره رايج است - شواهدي كه با هيچ‌كدام از نظريه‌هاي معاصر انگليسي ـ آمريكايي در زمينه‌ي معني، هم در فلسفه و هم در زبان شناسي، سازگار نبودند. تصميم گرفتيم درباره‌ي موضوعي كه فكر مي‌كرديم با هم همكاري كنيم....ظرف مدت يك هفته متوجه شديم كه برخي فرض‌هاي فلسفي و زباني معاصر، كه از زمان يونانيان تاكنون در سنت غرب بديهي انگاشته شده‌اند، حتي مانع طرح اين نوع موضوع‌هايي هستند كه ما مي‌خواهيم مورد بررسي قرار دهيم. مسئله‌ي بسط يا حك و اصلاح نظريه‌ي موجود معني نبود، بلكه تجديد نظر در فرض‌هاي اساسي سنت غرب بود..... در اين فرآيند، ما عناصري از يك رويكرد تجربه‌گرا را كشف كرديم كه نه تنها به مسائل زبان، حقيقت و فهم بلكه به معني دار بودن تجربه روزمره مي پرداخت.

زبان‌شناسي شناختي (1 مقدمه)

 • 80,000 تومان

«... اين كتاب هيچ دانش مقدماتي‌اي را پيش‌فرض نمي‌گيرد، هر چند انتظار مي‌رود آن‌هايي كه آشنا هستند ـ مخصوصا كساني كه اطلاعاتي در مورد نظريه‌ي زايشي دارند ـ بتوانند برخي نكات ويژه‌ي رويكرد آن را درك و دريافت كنند.» «يكي از جذاب‌ترين ويژگي‌هاي زبان‌شناسي شناختي تمركز آن بر معناست. تحليل نسبتا نارساي معنا در برخي نظريه‌ها مايه‌ي سردرگمي بسياري از كساني شده است كه زبان‌شناس نيستند.اما پرداختن به اين موضوع به يكي از جذابيت‌هاي زبان‌شناسي شناختي در دوران پسا ـ مدرن تبديل شده است. به‌خصوص، در مركز قرار دادن مفهوم «تعبير» مدل را از رويكردهاي پيشين به معنا متمايز ساخته است. زبان‌شناسان شناختي، در تأكيد بر نقش تعبير، از بررسي‌هاي قبلي معنا در زبان‌شناسي فاصله گرفته‌اند، بررسي‌هاي مبتني بر اين فرض كه معنا از شناخت و ادراك انسان مستقل است و بنابراين مي‌توان آن را عيني‌سازي و به صورت بالقوه صوري‌سازي كرد. آن‌چه زبان‌شناسان شناختي را وحدت مي‌بخشد (با وجود اختلاف در زمينه‌هاي ديگر) تعهدشان در مقابل اين اصل است كه عبارت‌هاي زبان شيوه‌ي خاصي از ادراك صحنه‌ي جاري زندگي روزمره را رمزگذاري مي‌كنند... آشكار است كه اين ويژگي مدل زبان‌شناسي شناختي را با گرايش‌هاي تازه در رشته‌هاي مجاور ـ به‌ويژه نظريه‌ي ادبي و نظريه‌ي مطالعات فرهنگي ـ بيش‌تر از ديگر نظريه‌هاي زبان هماهنگ مي‌سازد...»

از مولكول تا استعاره (نظريه نوروني زبان)

 • 55,000 تومان

هدف اين كتاب يك پارچه‌سازي بينش‌هاي رايج در بسياري رشته‌ها در يك نظريه نوروني منسجم زباني است. ممكن است اين‌گونه به نظر برسد كه چنين تلاشي ضرورت ندارد. مگر نه اين كه زبان يكي از كاركردهاي آشكار مغزهاي ماست- چه چيز ديگري ممكن است باشد؟ يقينا ديگر توانايي‌هاي انسان، مثل كنترل حركت، شنيدن، و مخصوصا ديدن براي دهه‌هاست كه به عنوان نظام‌هاي نوروني مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. اما زبان هنوز غالبا يك نظام نمادي انتزاعي در نظر گرفته مي‌شود كه هيچ ارتباطي با مغز و تجربه انسان ندارد. از مطالعات صوري زبان دانش پايدار فراواني كسب شده است، اما عجيب است كه هنوز مفهوم زبان ناجسماني صحنه را ترك نكرده است... طراحي كتاب به گونه‌اي است كه بايد به ترتيب مطالعه شود: هر فصل فهم ايده‌هاي فصل‌هاي بعد را فراهم مي‌‌سازد. اما هم‌چنين اين امكان هم وجود دارد كه ابتدا به بخش‌هايي كه‌ بيش‌تر دوست داريد نگاه بيندازيد و سپس تصميم بگيريد كه ادامه بدهيد. شاخص‌هاي به -جلو - به -عقب زيادي وجود دارد كه در يك پارچه‌سازي مطالب موثرند. پردازش اطلاعات مضمون مركزي اين كتاب است. زبان و انديشه به طور ذاتي مربوط به كسب اطلاعات،‌ كاربرد اطلاعات، و انتقال اطلاعات هستند... اگر مي‌خواهيد بدانيد كه مغز ما چگونه انديشه و زبان ما را مي‌سازد، اين كتاب مي‌تواند در اين راه كمك موثري باشد.

استعاره‌ها از كجا مي‌آيند (شناخت بافت در استعاره)

 • 65,000 تومان

نظريه استعاره مفهومي را مي‌توان ديگاهي از استعاره در نظر گرفت كه در آن ساختمان‌ معناي استعاري صرفا به اين نكته مي‌پردازد كه چگونه استعاره‌ها از هم‌بستگي در تجربه يا از شباهت بين حوزه‌هاي تجربي برمي‌خيزند. در هر دو، معناي استعاري را مي‌توان مشتق از يك مجموعه تناظر، يا نگاشت، منظم ميان اين دو جنبه تجربه در نظر گرفت. اما شواهد موجود نشان مي‌دهد كه اين گفته ساده‌انگارانه و نارساست، و يك ديدگاه پيراسته‌تر مورد نياز است.

1  2  صفحه‌ی 1