کتاب تمرین نظریه‌های شخصیت (موردپژوهی)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

کتاب تمرین نظریه‌های شخصیت آمیزه‌ای از موردپژوهی‌ها را در بر دارد که رفتارهای سازگار و ناسازگار را شرح می‌دهند. این به دانشجویان کمک می‌کند تا بدانند نظریه‌های شخصیت تلاش‌هایی برای توضیح دادن شخصیت در جمعیت‌های بهنجار و نابهنجار هستند. و در حالی که تعدادی از نظریه‌های شخصیت برای توضیح دادن رفتارهای بهنجار ساخته شده‌اند، این کار را با بررسی جمعیت‌های نابهنجار انجام داده‌اند. بنابراین، توضیح دادن هر دو نوع رفتار ضروری است.

11,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما