لیبرالیسم ایرانی (رویا یا توهم)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

رويا يا توهم .... رويا آرزويي دست يافتني است كه تلاش براي دستيابي به آن معنابخش زندگي است. اين كه امروز ما انسانها در غارها يا بر فراز درختان زندگي نمي كنيم، مديون كساني هستيم كه شهامت و استعداد روياپردازي را داشته‌اند. مارتين لوتركينگ در نطق مشهور خود مي‌گويد: من يك رويا دارم، روياي آن كه روزي در آلاباما، با آن نژاد پرستانش، آري در همين آلاباما، پسرها و دخترهاي كوچك سياه پوست بتوانند... دست در دست پسرها و دخترهاي كوچك سفيد پوست بگذارند. من امروز يك رويا دارم، روياي آنكه .... بخشي از روياهاي مارتين لوتركينگ امروز به واقعيت بدل شده است. اما توهم خوابي آشفته است كه هرگونه تلاش براي رسيدن به آن موجب فاجعه‌اي براي خود و جامعه است.

24,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما