روش‌های تحقیق برای علوم رفتاری


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

کتاب حاضر دانشجویان را در طول فرایند پژوهش از ابتدا تا آخر راهنمایی می‌کند. این متن با رهنمودها و راهبردهایی برای ایجاد ایده‌های پژوهشی شروع می‌شودء سپس به انتخاب ابزارهای اندازه‌گیریء مشارکت‌ کنندگان و آزمودنی‌ها می‌پردازد و مطالبی در زمینه بررسی راهبردهای پژوهشی و طرح‌ها ارائه می‌کند. این رویکرد گام به گام بر تصمیماتی که دانشجویان باید در هر مرحله از فرایند پژوهشی بگیرندء تاکید می‌کنند.

140,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما