رشد و شخصیت کودک


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

این کتاب، ترجمه ویرایش هفتم متن انگلیسی رشد و شخصیت کودک است که نسبت به ویرایش قبلی تغییرات و اضافات چشمگیری دارد و با گنجاندن نتایج تازه‌ترین تحقیقات در زمینه مسائل رشد، نزدیک به دویست صفحه بر حجم کتاب افزوده است. ویژگی این کتاب، که ویرایش نخست ترجمه فارسی آن طی ده سال هفده بار، منتشر شد و متن اصلی آن نیز بیش‌از سی‌سال است که متن‌ درسی تثبیت‌شده این رشته به شمار می‌رود، در آن است که بین جنبه علمی، نظری و تحقیقی روانشناسی رشد و پرورش و جنبه عملی و روزمره آن که والدین، آموزگاران، و دیگر دست‌اندرکاران پرورش باآن مواجه هستند پیوندی ملموس برقرار می‌کند. کتاب در عین آن که کاملا کاربردی است پایه نظری محکمی دارد، دیدگاه‌های گوناگون را در زمینه‌هایی که هنوز مورد بحث و اختلاف نظر است ارائه و ارزیابی می‌کند و نیز نگاهی می‌اندازد به آنچه هنوز باید مورد بررسی و تحقیق بیش‌تر قرار گیرد. بخش‌بندی کتاب مرحله‌ای‌ ـ موضوعی است و موضوع‌های مربوط به هر مرحله‌ سنی در بخش مربوط به همان مرحله بررسی می‌شود و در مجموع هیچ‌یک از مسائل گوناگون رشد، از پیش از تولد تا سنین جوانی، نادیده نمی‌ماند.

220,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما