برگزیده (گزیده‌ای از گفتارهای نورعلی الهی)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

از مجموعه آثار نورعلی الهی، مشهور به استاد الهی (1274-1353شمسی) تا کنون 2 کتاب تحقیقی و یک رساله منتشر شده، و بخشی از مجموع گفتارهای شفاهی‌اش طی سال‌ها در جمع دوستان و بستگان، در دو جلد با عنوان آثارالحق، چند بار به چاپ رسیده است. آثارالحق چکیده‌ای از اندیشه‌های استاد الهی است که ریشه در تجارب شخصی او و حقایق معنوی دارند. استاد الهی در طول زندگانی و در آثارش ـ چه کتبی، چه شفاهی، و چه موسیقیایی ـ همواره بر آن بوده تا توجه انسان را به عالمی فراتر از عالم مادی سوق دهد و تداوم زندگی را در عالم بعد به او یادآور شود. او تاکیدش بر این بود که اساس کامیابی و خوش‌دلی درونی این جهان، مستلزم داشتن نگاه معنوی به زندگی است، فارغ از چالش‌های خرد و کلان آن. کتاب حاضر، گزیده‌ای از گفتارهای آثارالحق است که بر اصول معنوی مشی فکری استاد تاکید بیش‌تری دارند.

110,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما