انسان و مرگ (درآمدی بر مرگ‌شناسی)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

اندیشه‌ی آدمی درباره‌ی مرگ از دیرباز در مذهب، فلسفه و هنر متجلی شده اما امروز دانش روانشناسی به موشکافی درباره‌ی ابعاد گوناگون مرگ و برخوردهای گوناگون آدمیان با آن پرداخته است. این کتاب که از نخستین کتاب‌هایی است که در زبان فارسی به این زمینه می‌پردازد، چکیده‌ای است از آخرین دستاوردهای دانش روانشناسی در این مورد، همراه با گزیده‌هایی نغز از آنچه در مضمون مرگ در فرهنگ و ادب ایران و جهان داشته‌ایم، و در مجموع نشان می‌دهد آگاهی درباره‌ی مرگ بر عمق و معنای زندگی می‌افزاید، چرا که مرگ پدیده‌ای بیگانه نیست که از بیرون به قلمرو حیات تجاوز کند، بلکه ذاتی زندگی و قانون طبیعت است، یا به گفته‌ی هایدگر، هستی انسان آغشته‌ی نیستی است.

48,500 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما