آلفرد آدلر گستره نظریه شخصیت و روان‌درمانی


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

کتاب حاضر، دفتری از یک مجموعه 120 جلدی است که روانشناسان، عصب‌شناسان، روانپزشکان و مربیان بزرگ جهان را معرفی می‌کند. نویسنده در این دفتر، از یک‌سو رگه‌های فلسفی اندیشه‌ آدلر را می‌کاود و تاثیرات نیچه، فروید، یان اسماتس، مارکس و... را بر پدیدآیی روانشناسی فردنگر باز می‌نماید و از دیگر سو، تاثیر و نفوذ افکار آدلر را بر بزرگانی چون راجرز، الیس و فرانکل آشکار می‌کند. از آنجا که آدلر خود بر نقش منظمومه خانواده در شکل‌گیری شخصیت تاکید می‌ورزد. بخشی از کتاب به شرح مستند زندگی او اختصاص یافته که در آن از بیماری دشوار دوران کودکی، تحصیل، مناسبات خانوادگی، دوران دانشجویی، ازدواج، گرایشات سیاسی و سرانجام تلاش‌های حرفه‌ای و علمی او پرداخته است.

24,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما