ساخت پدیدآیی و تحول شخصیت


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

ما در این کتاب می‌خواهیم (ساخت شخصیت) را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. مفهوم (ساخت) متضمن این فکر است که: تظاهرات متعدد و همواره متغیر شخصیت تابع تعیین‌کننده‌های زیربنایی پایدارتری هستند. بیشتر تعاریف شخصیت، در عمل تصریح عصاره و جوهر این ساخت را هدف قرار می‌دهند. از آن‌جا که این ساخت در واقع یک کل پیچیده است و با تغییرپذیری‌های کیفی بیشماری به ظهور می‌رسد، پس موضوع اصلی، یافتن مولفه‌های اساسی یا مقوله‌های اصلی این ساخت است، مقوله‌هایی که اجازه دهند تعریفی بدون ابهام از آن‌ها به عمل آید.

4,400 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: