تغییر سرنوشت و درمان با سنگ‌های قیمتی و جواهرات


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

این کتاب دربارة خصوصیات شفابخش سنگ‌ها و نیز سنگ‌های مناسب برای استفادة متولدین ماه‌های مختلف صحبت کرده و مجموعة کاملی را در زمینة خصوصیات شفابخش سنگ‌های قیمتی، رنگ‌ها و کریستال‌ها ارائه می‌دهد. نویسنده براساس سال‌ها تحقیق و تجربه در زمینة درمان، اعتقاد دارد که سنگ‌های قیمتی، رنگ‌ها و کریستال‌ها قدرت ایجاد تغییرات روحی را دارند و قادرند که انسان‌ها را شفا بخشند.

40,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: