خلاقیت (تفکر انتقادی)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

خلاقیت چیست؟ خلاقیت، توانایی افکندن نوری تازه بر یک موقعیت، یک چالش یا یک مسئله است تا بدین وسیله امکان‌های جدیدی ایجاد شود که پیش از این آشکار نبوده‌اند. افراد خلاق منتقدند: آن‌ها در مقابل ((معین)) و ((معلوم)) متوقف نمی‌شوند، تخیلی قوی دارند، عادت کرده‌اند به شیوه‌های باز و انعطاف‌پذیر فکر کنند و ذهن‌شان را دو قدم از اشیاء در شکل موجودشان، جلوتر نگه دارند. آن‌ها مبتکرند: آگاهانه چیزهای جدید و راه‌های جدید فکر کردن را در سر می‌پرورانند. افراد خلاق منضبط و پیگیرند. خلاقیت همان‌طور که خواهیم دید نوع خاصی از بازیگوشی را می‌طلبد اما وادادن نیست. خلاقیت کار می‌طلبد.

5,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: