درآمدی کوتاه به مغز


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

توجه به مغز و دستاوردهای عظیمی که طی دهه‌های اخیر نصیب دانشمندان شده است نتایجی تاثیرگذار در همه‌ی حوزه‌های دانش بشری داشته است. از زدودن بسیاری از خرافات نزد عامه‌ی مردم گرفته تا هوشیار شدن محققان در حوزه‌های علوم انسانی و فلسفه. در عصر حاضر، هر مطالعه و تحقیقی که چنین دستاوردهایی را نادیده بگیرد در مقطعی ناگزیر به تصحیح مفروضات خود خواهد بود. پس خردمندانه این است که پیش از به کار بستن مغزمان در هر تحقیقی چه علمی چه فلسفی ابتدا با آن آشنا شویم. این کتاب مدخلی است بر این مهم...

48,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: