اختلال دوقطبی (تشخیص و درمان)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

هدف در این کتاب، ارائه شیوه‌های درمانی مهم و خلاق روان‌شناختی است که پشتوانه تجربی دارد. این روش‌‌درمانی در باب اختلال دوقطبی را نخستین بار دیوید میکلوویتز عرضه مرد. با توجه به شواهد و مدارک رو به افزایش در خصوص رویکردهای درمانی موثر، این روش ساده یکی از مهم‌ترین الحاقات و جنگ‌افزارها در مداخله روان‌شناختی باشد. (خانواده‌درمانی) رویکردی موشکافانه است که بر اساس سال‌ها پژوهش روشمند در خصوص عوامل دخیل در آغاز و نگهداری اختلال دوقطبی به وجود آمده است...

50,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: