یوگای صورت (چهره برتر حالت بهتر)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

نرمش های ساده برای پرورش صورت خوش حالت کردن تمامی اجزا‌ء صورت دهان و آرواره نرمش‌های ساده‌ای که در این کتاب آمده به چند بخش تنظیم شده‌است .بخشی درباره اندام و بخشی درباره اندام و بخش‌های دیگر به صورت و دهان و‌ آرواره اختصاص دارد. این نرمش‌ها باعث می‌شود چهره‌ی متناسب خوش حالت و سالم پیدا کنید یکی از دشمنان نامریی صورت شما، جاذبه زمین است.جاذبه زمین اگرچه هزار و یک فایده دارد اما با گذشت زمان، پوست را به طرف پایین می کشد و حالت بدی به چهره می بخشد. نرمش مدام چهره ‌،عضلات اطراف دهان را تقویت کرده و مانع از فرورفتگی عضلات خواهدشد و در صورتی که چنین حالتی پیدا شده‌باشد ‌آن را از بین می‌برد نرمش‌های پرورش صورت در عین حال عامل دفاعی مناسبی برای پیدایش غبغب یا پایین افتادن عضلات‌ ‌آرواره‌ها به شمار می‌رود و ...

25,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: