فيلتر‌ها

توليدكننده
بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

1398

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
تقابل منطق قديم و جديد (جستارهايي مقايسه‌اي در فلسفه منطق)
ويلهلم رايش
 • 18,000 تومان
 • با تخفیف: 18,000 تومان
آسايش در محيط كار
 • 17,000 تومان
 • با تخفیف: 17,000 تومان
چگونه غرب خدا را واقعا از دست داد (نظريه‌اي جديد درباره سكولاريزاسيون)
الفباي مديريت كلاس درس (راهبردهايي براي آموزش اثربخش)
تاريخ و تبيين مفهوم خرد
 • 75,000 تومان
 • با تخفیف: 75,000 تومان
قدرت تمركز
 • 75,000 تومان
 • با تخفیف: 75,000 تومان
چطور جهنمي از پول بسازيد و باز در بهشت بمانيد
 • 60,000 تومان
 • با تخفیف: 60,000 تومان
تبديل نفروشنده به فروشنده
 • 25,000 تومان
 • با تخفیف: 25,000 تومان
رياضيات در چند دقيقه
 • 39,000 تومان
 • با تخفیف: 39,000 تومان
خلاصه درمان‌هاي كارآمد در اختلال اضطراب اجتماعي

تقابل منطق قديم و جديد (جستارهايي مقايسه‌اي در فلسفه منطق)

 • 22,000 تومان

تقابل منطق سنتي و منطق جديد يكي از مباحث فلسفي-منطقي گرم و پرشوري بود كه در نيمه اول قرن بيستم در ميان مدافعان اين دو نظام منطقي درگرفته بود.با اين حال، در جامعه فلسفي- منطقي ما بحث چندان نظام‌مند و جامعي در باب تقابل‌هاي اين دو منطق وجود ندارد. مي‌توان پرسيد كه مدافعان منطق قديم (منطق ارسطويي-قرون وسطايي) در غرب چه پاسخ‌هايي به چالش‌هاي بر‌آمده از ظهور منطق جديد دادند؟ آشنايي با نظرگاه منطق دانان ارسطويي- توماسي معاصر مواد فكري لازم را براي تامل درباره تقابل منطق قديم و جديد فراهم مي‌كند. مكتوبات اين دفتر در خدمت چنين هدفي است. هنري بابكاك ويچ،منطق دان ارسطويي-توماسي معاصر، مفاهيم و مسائل فراموش‌شده منطق قديم را بار ديگر به صحنه مي‌آورد و يادآوري مي‌كند كه روزگاري منطق‌دانان نگاه ديگري به «مفهوم»، «گزاره«، «استدلال»، «حمل»، «هستي‌مند عقلي»، «صورت»، «ماده»، «قصديت» و ... غيره داشتند.ديدن اين دو نظام منطقي در آينه يكديگر شناخت دقيق‌تر ويژگي‌هاي هر يك را ممكن مي‌كند.

ويلهلم رايش

 • 18,000 تومان

آثار ويلهلم رايش هم مورد نقدي جدي قرار گرفته و هم ستايشي عاشقانه، اما به ندرت با انصاف و تعادلي كامل آثار او را توضيح داده‌اند. در اين تفسير شفاف، روانكاو برجسته انگليسي، چارلز رايكرافت مطالبي جذاب -و مشفقانه- درباره رايش مي‌گويد، نه‌تنها در مقام روانكاو بلكه نظريه‌پرداز انقلابي آينده، تنها و بسيار مشتاق. دكتر رايكرافت مؤلف كتاب اضطراب و روان‌نژندي و آثاري ديگر كه مقالاتش در بسياري مجلات از جمله نيويورك ريويو و نيواستيتسمن انتشار يافته. فرانك كرمود اديتور اين مجموعه، مولف مطالعات انتقادي فراوان است از جمله سه مطالعه اخيرش درباره شكسپير، اسپنسر، دان؛ استاد ادبيات انگليسي در يونيورسيتي كالج لندن است. كرمود در دانشگاه‌هاي وسلين، پرينستون و ديگر دانشگاه‌هاي آمريكايي تدريس و سخنراني كرده است. برخي از آثار اين مجموعه توسط ناشران ايراني ترجمه و به چاپ رسيده است.

آسايش در محيط كار

 • 17,000 تومان

رفاه و كاميابي ما متضمن روش زندگي و گزينه‌هاي سلامت است بنابراين هر يك از ما در برابر آن مسئول هستيم. اين كتاب در بسياري از عناصر به هم پيوسته مرتبط با احساس رفاه و آسايش محيط كار بعلاوه تغذيهء ورزشء آرامش فكريء الگوهاي خوابء هيجان و رفتار كاوش مي‌كند. ما از محيط پيرامونء حمايت دوستانء همكارانء طبيعتء فشار كارء مسئوليت‌هاي كاري و چگونگي درك‌مان از اين عوامل تاثير مي‌پذيريم. اين كتاب مي‌تواند كمك و راهنماي موثري براي مديرانء و گروه كاركنان صرف نظر از بزرگي يا كوچكي تشكيلات اداريء مديران اجرائي و منابع انساني و گروه مديريتي فرهنگ رفاه كار و كاركنان باشد. توصيه‌هاي مندرج در اين كتاب عوامل كليدي عادات و روش رفاه كاركنان در يك روز كاري و محيط كار را معرفي مي‌كند.

چگونه غرب خدا را واقعا از دست داد (نظريه‌اي جديد درباره سكولاريزاسيون)

 • 79,000 تومان

نظريه‌هاي رايج سكولاريزاسيون مي‌گويند كه در غرب ابتدا دين رو به افول گذاشت و در پي آن بخش مهمي از دگرگوني‌هاي ساختاري اين جامعه، از جمله فروپاشي خانواده، رخ داد. اما مري ايبرشتات در كتاب حاضر اين فهم متعارف را به چالش مي‌كشد و با ارائه شواهد و مستندات متعدد فرضيه‌اي ديگر را با قوت مطرح مي‌سازد: خانواده و ايمان مثل دو رشته دي‌ان‌اي به هم گره خورده‌اند و با پاره‌شدن رشته خانواده‌ ايمان نيز از بين مي‌رود؛ افول مسيحيت و فروپاشي خانواده در غرب با وجود خاستگاه‌هاي مستقل دست‌در‌دست هم پيش رفته‌اند. راجر اسكروتن درباره اين كتاب مي‌گويد «شرح ايبرشتات از فراز و فرود دو نهاد خانواده و دين و همبستگي اين دو باهم بسيار قاتع‌كننده‏، مستدل و دقيق است».

راز موفقيت زنان باهوش در دست‌يابي به اهداف بزرگ (انگيزه براي تمركز داشتن و دنبال كردن روياهاي زندگي خود)

 • 95,000 تومان

اليسون جي فاسكت (Allison J Foskett) در اين كتاب روش‌هايي موثر براي با انگيزه ماندن در طول دست‌يابي به اهدافتان را به تفصيل طي سيزده فصل شرح مي‌دهد. او در هر فصل ايده‌ها، تمرينات و پرسش‌هايي ارائه مي‌كند كه قطعا انسان را به فكر فرو برده و به نتيجه‌اي مؤثر خواهد رساند. بنابراين لازم است به اين پرسش‌هاي قدرت‌بخش در طول كتاب با تأمل فكر كنيد و پاسخ دهيد. در حقيقت هدف اين كتاب ارائه شرح جامعي از تمامي اطلاعات يا تحقيق درباره مطالب تا به حال چاپ شده در باب هدف‌گذاري، انگيزه، پيشرفت و مانند آن نيست. بلكه اليسون جي فاسكت قصد دارد تا اطلاعاتي را ارائه ‌دهد كه بازتابي است از علائق و پژوهش‌هاي شخصي خودش، به عبارتي ديگر هدف فاسكت فراهم ساختن اطلاعات، بينش و چشم‌اندازهاي تازه در باب بلندپروازي، تعيين اهداف و دنبال كردن آنها از طريق انجام آنها، براي زنان است.

الفباي مديريت كلاس درس (راهبردهايي براي آموزش اثربخش)

 • 50,000 تومان

آنچه آشكارا مي‌توان بيان كرد اين است كه اگر آموزش اثربخشي در كار نباشد هيچ يك از مهارت‌هاي كلاسداري به جاي نخواهد رسيد. راهبردهاي اداره كلاس درس، جانشيني مناسب براي آموزش اثربخش نيست، زيرا تعليم و تربيت اثربخش مي‌تواند به عنوان عاملي حياتي عمل كند، عملي كه باعث شود تا دانش‌آموزان به آموزش و يادگيري چنان علاقه‌مند شوند كه معلمان مشكلي درباره انضباط و اداره كلاس نداشته باشند.

تاريخ و تبيين مفهوم خرد

 • 75,000 تومان

خرد چيست؟ به اين پرسش نمي‌توان بدون ارجاع به تاريخ خرد پاسخ داد؛ اما تاريخ خرد، تاريخ نقد خرد است و نقد خرد نيز به دو معناست: نقد خرد بر ديگري و نقد خرد بر خود. پر پيداست كه خرد در دو حالت نقاد است، پس خرد و نقد متعلق هم‌اند: خرد تنها با نقادي و خودنقادي است كه خردمندي‌اش را اثبات مي‌كند؛ خرد اگر نقاد نباشد، نابخرد مي‌شود. «امروزه ديگر نمي‌توانيم مانن هگل گمان كنيم كه جهان در اندرون خود ساماني خردمندانه دارد، بلكه بر اين باوريم كه تنها آن ميزان از خرد در جهان مي‌توان يافت كه خود متحقق كرده‌ايم.» هربرت شندلباخ فيلسوف معاصر آلماني و از استادان مسلم فلسفه است. وي رساله استادي خود را پيش آدورنو و پس از مرگ او نزد هابرماس نوشت و سال‌ها استاد فلسفه در دانشگاه‌هاي فرانكفورت و برلين بود.

قدرت تمركز

 • 75,000 تومان

به‌نظر مي‌آيد كه زندگي بيش از حد شتاب گرفته است. درست مثل چرخ يك آسياب كه يك لحظه هم از حركت باز نمي‌ايستد. در نتيجه ميزان فشار رواني بسيار بالاست. براي رهايي از اين فشار‌ها و همچنين از دست ندادن قدرت فعاليت كارايي و حفظ يك زندگي خانوادگي شاد و سالم نياز به استفاده از روش هايي است كه قدرت تمركز انسان را حفظ و تقويت كرده و سرعت رسيدن به اهداف مطلوب را افزايش دهند. كتابي كه در دست داريد به طريق گوناگون به شما كمك خواهند كرد تا به اهداف فوق دست يابيد.

چطور جهنمي از پول بسازيد و باز در بهشت بمانيد

 • 60,000 تومان

اين كتاب را بارها بخوانيد و قوانين و فلسفه‌هاي ارزشمند آن را از آن خود كنيد؛ و از لحاظ مادي و معنوي رها شويد. من معتقدم كه اين كتاب شما را تا حالت روحاني ذهن؛ بالا خواهد برد. عالم روحاني، دروني و بيروني است. وقتي به آن مرحله برسيد، در تمام اعمال و كارهاي شما آشكار خواهد شد، مثل چيزي كه براي من و جان اتفاق افتاد، چشمان شما برق مي زند، چهره‌تان درخشان مي شود. عاشقانه به دنبال مقصد خواهيد رفت و با گذشته فرق خواهيد كرد.

تبديل نفروشنده به فروشنده

 • 25,000 تومان

ما در همه حال و همه جا فكر مي‌كنيم كه چگونه مي‌توان بيشتر فروخت. ما در دنيايي زندگي مي‌كنيم كه سنگ‌هاي زير پايمان را به عنوان بيلبورد تبليغاتي مي‌خريم و هواي تازه را به جاي آسمان، از دستگاه‌هاي هواساز. آدمي كه كنار شما در اتوبوس، مترو و هواپيما نشسته است، مشتري چند لحظه بعد از شماست. شما يك كوسه هوشمند هستيد كه مي‌دانيد انسان واقعي هميشه گرسنه است و سيرماني ندارد.

رياضيات در چند دقيقه

 • 39,000 تومان

مفاهيمي كه در اين كتاب با آن‌ها آشنا مي‌شويد: اعداد•بي نهايت•دستگاه‌هاي عددي•اعداد گويا•اعداد اول•الگوريتم اقليدس•عددهاي گنگ•عدد پي•لگاريتم•مجموعه‌ها•نمودار ون• پارادوكس آرايشگر•هتل هيلبرت•مجموعه‌هاي چگال•مجموعه‌هاي كانتور• اصل موضوع انتخاب• نظريه احتمال• دنباله‌ها• سري‌ها• حد• دنباله فيبوناچي• تصاعد حسابي• تصاعد هندسي• خط و زاويه• راديان• هم نهشتي• قضيه فيثاغورس• مثلثات• تقارن• كره‌ها• هندسه نااقليدسي• مقاطع مخروطي• مختصات دكارتي• جبر• معادله‌ها• سهمي• بيضي• قضيه اساسي جبر• توابع•تابع نمايي• توابع وارون• قضيه مقدار مياني• مشتق• انتگرال• قضيه تيلور• معادلات ديفرانسيل• سري فوريه• مشتق‌گيري جزئي• انتگرال روي خم • قضيه گرين•بردارها• هندسه‌برداري• تبديلات خطي• ماتريس• فضاهاي پوچ• جبر مجرد• گروه‌ها• نظريه گالوا• اعداد مختلط• تكنيگي•تركيبيات• اصل لانه كبوتري• نظريه گراف• فضاهاي متريك• ژئودوزي• خمينه‌ها•فركتال• توپولوژي• نوار موبيوس• منطق و قضيه• برهان خلف• استقراء رياضي• فرضيه ريمان و ده‌ها موضوع و مفهوم جذاب ديگر در دنياي رياضي

خلاصه درمان‌هاي كارآمد در اختلال اضطراب اجتماعي

 • 29,000 تومان

اين كتاب براي متخصصان روانشناسي نوشته شده است كه به دنبال يافتن راه‌هاي بهتر براي چالش با مشكلات طاقت‌فرساي اضطرابي در درمان‌جويان‌شان هستند.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  صفحه‌ی 1