فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
سير حكمت در اروپا
  • 185,000 تومان
  • با تخفیف: 185,000 تومان
گفتار در روش
  • 45,000 تومان
  • با تخفیف: 45,000 تومان

سير حكمت در اروپا

  • 185,000 تومان

تقريبا همه‌ي اصحاب فلسفه در ايران كتاب سير حكمت را بارها خوانده‌اند و به آن مراجعه كرده‌اند. نثر دلاويز نويسنده همه را به خود مي‌كشد. فروغي از بيشتر فيلسوفان - و در آن ميان، از عده‌اي خاصتر چون افلاطون و دكارت و اسپينوزا و كانت و برگسن - به‌ گونه‌اي سخن مي‌گويد كه پنداري رفيق و شفيق ايشان است و همنشين همنفس و همدلشان. گاه در ضمن بيان آرا انديشه‌گران حال و جد به وي دست مي‌دهد. فروغي عارفي‌مشرب است و چون «اهل حال و وجد» را مي‌بيند، از خود بيخود مي‌گردد. در روزگار فروغي زبان رايج فرنگي در ايران زبان فرانسه بود. دانش‌جويان علم و فلسفه غربي را به اين زبان مي‌خواندند. همين است كه مي‌بينيم درسير حكمت معادل مصطلحات و مصنفات به زبان فرانسه آمده است. وليكن در روزگار ما كه زبان انگليسي جاي زبان فرانسه را گرفته است، مي‌شايد كه دانشجويان و حكمت‌دوستان ما كه با زبان انگليسي آشنايند، معادل انگليسي مصطلحات و نام انگليسي مصنفات فلسفي را نيز در اختيار داشته باشند تا بيشترين بهره را از سير حكمت ببرند.

گفتار در روش

  • 45,000 تومان

چاپ حاضر بر اساس نسخه‌اي از گفتار در روش آماده شده كه انتشارات فلسفي وٍرن آن‌را در شمار «مجموعه متون فلسفي» خود به همراه مقدمه و حواشي اتين ژيلسون منتشر كرده است. ويژگي اين چاپ، مقدمه موجز اما پر مغز و نيز حواشي مفصل و موشكافانه اتين ژيلسون است؛ اما امتياز اصلي از آنٍ حواشي است. حجم حواشي تقريبا برابر است با حجم متن اصلي و ژيلسون، از خلال آن‌ها، كوشيده است تا بند به بند متن را بگشايد و معنا و جهت‌گيري اصلي گفتار را آشكار كند. ترجمه محمدعلي فروغي از گفتار در روش تاكنون بارها و بارها به چاپ رسيده است. بي‌ترديد در اين اقبال تاريخي، نثر استوار فروغي بسيار مؤثر بوده است: سبك نگارش فروغي بيش از هر نحو نگارش ديگر، و بهتر از هر جاي ديگر، به قامت اين كتاب نشسته است؛ زيرا اين گفتار، چنان‌كه دكارت گفته است، «سرگذشت» روحاني او است و نگارش فروغي مناسبت تام با اين «سرگذشت‌نويسي» دارد.

صفحه‌ی 1