فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½---ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½-ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
رفتار درماني شناختي (100 نكته و 100 تكنيك)
 • 85,000 تومان
 • با تخفیف: 85,000 تومان
زندگي خردمندانه (رويكرد شناختي رفتاري)
 • 36,000 تومان
 • با تخفیف: 36,000 تومان
راهنماي سريع شناخت‌درماني
 • 6,000 تومان
 • با تخفیف: 6,000 تومان
راهنماي سريع رفتار درماني عقلاني هيجاني
 • 10,000 تومان
 • با تخفیف: 10,000 تومان
درمان‌شناختي (فنون و نكات اصلي)
 • 42,000 تومان
 • با تخفیف: 42,000 تومان
زندگي خردمندانه (رويكرد شناختي رفتاري)
 • 98,000 تومان
 • با تخفیف: 98,000 تومان

رفتار درماني شناختي (100 نكته و 100 تكنيك)

 • 85,000 تومان

كتاب رفتاردرماني شناختي: 100 نكته 100 تكنيك، به قلم دو تن از متخصصان صاحب‌نام در حوزه روان‌درماني، به خصوص رفتاردرماني عقلاني هيجاني نگاشته شده است. اين كتاب اصولي و كاربردي، شرح دقيق و مختصري از 100 مشخصه اصلي اين رويكرد بسيار محبوب و مبتني بر شواهد، از آغاز تا انجام است. همچنين در اين كتاب بخشي هم به «درمان‌هاي موج سوم» تخصيص داده شده است. درمان‌هايي كه امروزه در بين متخصصان ايراني از مقبوليت خاصي برخوردار است. مطالعه اين كتاب به عنوان يك راهنماي ضروري چه براي روان‌درمانگران كارآزموده‌اي كه سال‌هاست كار باليني مي‌كنند و چه روان‌درمان‌گراني كه تازه پا به عرصه پهناور به عنوان بخشي از زمينه كلي روان‌درماني‌هاي عمده كنوني گذارده‌اند، توصيه مي‌شود.

زندگي خردمندانه (رويكرد شناختي رفتاري)

 • 36,000 تومان

نحوه تفكر شما درباره رويدادهاي زندگي‌تان، تأثير شگرفي بر شيوه احساس شما درباره اين رويدادها دارد. بنابراين، احتمالاً تغيير نوع تفكر، تغيير احساس را به دنبال خواهد داشت. اين اصل، جوهر اساسي يكي از رويكردهاي مسلط روان‌درماني و مشاوره است كه رفتاردرماني‏شناختي ناميده مي‌شود. شناخت طرز فكرتان درباره رويدادها به شما كمك مي‌كند كه پي‏ببريد چرا به گونه‌اي خاص احساس و رفتار مي‌كنيد. اينكه چگونه به چنين بينش و مهارتي دست پيدا كنيد، موضوعي است كه در اين كتاب به آن پرداخته مي‌شود. • كنار آمدن با هيجان‌هاي دردسر ساز • غلبه بر اهمال‌كاري • تنظيم وقت • برخورد درست با انتقاد • خطرپذيري و تصميم‌گيري • جرأت‌آموزي

راهنماي سريع شناخت‌درماني

 • 6,000 تومان

اگرچه خيلي‌ها دوست دارند مطالب پيچيده و كاربردي روان‌درماني و مشاوره را ساده‌كنند، اما اين كار از دست گروه كوچكي از متخصصان برمي‌آيند كه با زير و بم‌هاي نظريه آشنا باشند و در راه ساده‌سازي اين مفاهيم به دام ساده‌انگاري نيفتند.ويندي دراين و مايكل نينان توانسته‌اند مجموعه‌اي از اين كتاب‌ها را بنويسند و يا ويراستاري كنند. آن‌ها نام اين كتاب را مجموعه In a Nutshell گذاشته‌اند كه مي‌توان به فارسي آن را راهنماي سريع ترجمه كرد. در اين مجموعه كتاب‌ها، حواشي و زوايد مطالب زدوده شده‌است و اصل مطلب در اختيار خواننده قرار دارد.

راهنماي سريع رفتار درماني عقلاني هيجاني

 • 10,000 تومان

اگرچه خيلي‌ها دوست دارند مطالب پيچيده و كاربردي روان‌درماني و مشاوره را ساده‌ كنند، اما اين كار از دست گروه كوچكي از متخصصان برمي‌آيد كه با زير و بم‌هاي نظريه آشنا باشند و در راه ساده‌سازي اين مفاهيم به دام ساده‌انگاري نيفتند. ويندي دراين و مايكل نينان توانسته‌اند مجموعه‌اي از اين كتاب‌ها را بنويسند و يا ويراستاري كنند. آن‌ها نام اين كتاب را مجموعه In a Nutshell گذاشته‌اند كه مي‌توان به فارسي آن را راهنماي سريع ترجمه كرد. در اين مجموعه كتاب‌ها، حواشي و زوايد مطالب زدوده شده‌است و اصل مطلب در اختيار خواننده قرار دارد.

درمان‌شناختي (فنون و نكات اصلي)

 • 42,000 تومان

در اين كتاب 100 نكته و فن كليدي مربوط به درمان‌شناختي را شرح خواهيم داد. ميزان شرح توضيحات متفاوت خواهد بود. اين 100 نكته و فن، نظريه درمان‌شناختي و شيوه كار آن را در بر مي‌گيريد و بدفهمي‌هايي را كه در مورد اين رويكرد وجود دارد بررسي خواهد كرد. اين كتاب در درجه اول براي كارآموزانCT / CBT و ديگر مشاوراني كه به اين رويكرد علاقمندند و به آشنايي با آن به عنوان بخشي از يك مقدمه كلي براي روش‌هاي اصلي روان‌درماني نياز دارند، نگاشه شده است. اميدواريم اين اثر جوابگوي گروه گسترده‌اي از خوانندگان باشد.

زندگي خردمندانه (رويكرد شناختي رفتاري)

 • 98,000 تومان

نحوه تفكر شما در مورد رويداد‌هاي زندگي‌تان، تاثير شگرفي بر شيوه احساس شما درباره اين رويداد دارد. بنابر‌اين، تغيير نوع تفكر، تغيير احساس را به دنبال خواهد داشت. اين اصل، جوهر اساسي يكي از رويكرد‌هاي مسلط روان درماني و مشاوره است كه رفتار درماني شناختي ناميده مي‌شود. شناخت طرز فكرتان درباره رويداد‌ها به شما كمك مي‌كند كه بفهميد چرا به گونه‌اي خاص احساس و رفتار مي‌كنيد. اينكه چگونه به چنين بينش و مهارتي دست پيدا كنيد، موضوعي است كه در اين كتاب به آن پرداخته مي‌شود. كنار آمدن با هيجان‌هاي دردسر ساز. غلبه بر اهمال‌كاري. مديريت زمان. برخورد درست با انتقاد. خطرپذيري و تصميم‌گيري. جرئت‌آموزي.

صفحه‌ی 1