�������� ������������


تولیدکننده

بازه‌ی قیمت (تومان)

از

تا

مرتب‌سازی
تعداد تصاویر
شور حال
  • 185,000 تومان
  • با تخفیف: 185,000 تومان

شور حال

  • 185,000 تومان

آموزه‌های این کتاب، نظریه‌پردازی و فلسفی‌بافی نیستند. من از تجربه درونی خویش سخن می‌گویم و اگر در جایی حکمی داده‌ام تنها برای این است که از پوسته سخت مقاومت شما بگذرم و به جایی در درونتان دست پیدا کنم که سرچشمه دانایی آنجاست. آنجا که حقیقت به محض شنیده شدن، شناخته می‌شود و حسی زنده و شاد (شور حال) در شما بیدار می‌شود. گویی ندایی درونی می‌گوید: حقیقت این است...

صفحه‌ی 1