فيلتر‌ها

توليدكننده

بازه‌ي قيمت (تومان)

از

تا

ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½

مرتب‌سازي
تعداد تصاوير
روانشناسي نگرش‌ها و تغيير نگرش
 • 80,000 تومان
 • با تخفیف: 80,000 تومان
راهنماي مصاحبه تشخيصي اختلالات رواني (براي روان‌شناسان باليني و روان‌پزشكان)
ارزيابي در مشاوره (تمرين و كاربردها)
 • 100,000 تومان
 • با تخفیف: 100,000 تومان
هدايت‌گري اختلال نارسايي توجه بيش‌فعالي (كوچينگ اي‌دي‌اچ‌دي)
روان‌شناسي باليني (پل علم و عمل)
 • 280,000 تومان
 • با تخفیف: 280,000 تومان
درآمدي بر نظريه‌هاي شخصيت
 • 165,000 تومان
 • با تخفیف: 165,000 تومان
راهنماي متون روانشناسي به زبان انگليسي (جلد دوم)
متون روانشناسي به زبان انگليسي (گزيده روانشناسي عمومي) جلد 1
ارزيابي و تشخيص اختلال يادگيري ويژه
 • 60,000 تومان
 • با تخفیف: 60,000 تومان
شجاعت نامحبوب بودن (فراسوي مهرطلبي كتابي براي زندگي شادتر)
كار با هيجان در روان‌درماني‌هاي روان پويشي شناختي رفتاري و هيجان‌مدار
چالش ازدواج (رويكرد آدلري به مشاوره ازدواج و روابط زناشويي)

روانشناسي نگرش‌ها و تغيير نگرش

 • 80,000 تومان

اين كتاب شامل فصول 1- نگرش‌ها چيستند و چگونه اندازه‌گيري مي‌شوند؟ 2- سه جنبه نگرش. 3- تاثير نگرش‌ها بر پردازش اطلاعات. 4- نگرش‌ها چگونه بر رفتار اثر مي‌گذارند؟ 5- تاثيرات شناختي بر نگرش‌ها. 6-تاثيرات عاطفي بر نگرش‌ها. 7- تاثيرات رفتاري بر نگرش. 8- اصول اساسي در نحوه شكل‌گيري نگرش‌ها. 9- دنياي دروني. 10- دنياي بيروني. مي‌باشد كه هر كدام از اين فصول شامل بخش‌هاي مختلفي مي‌باشد.

راهنماي مصاحبه تشخيصي اختلالات رواني (براي روان‌شناسان باليني و روان‌پزشكان)

 • 120,000 تومان

مطالعه اين كتاب به كليه همكاران روان‌پزشك و روانشناس كه خواستار تسلط هر چه ببشتر بر معيارهاي تشخيصي دي اس ام فور تي آر اختلالات روان‌پزشكي هستند، توصيه مي‌شود.

ارزيابي در مشاوره (تمرين و كاربردها)

 • 100,000 تومان

اين كتاب شامل فصل‌هاي: فصل 1-نقش ارزيابي در مشاوره فصل 2-مطالعات موردي, يادداشت هاي پيشرفت و سيستم هاي طبقه بندي فصل 3-اصول ارزيابي فصل 4-معيارهاي متداول روايي فصل 5-معيارهاي متداول پايايي فصل 6-ابزار ارزيابي چگونه انتخاب مي شود فصل 7-اجراي مصاحبه اوليه فصل 8-مسائل ارزيابي جمعيت خاص و چند فرهنگي در مشاوره فصل 9-مباني ارزيابي توانايي فصل 10-مباني ارزيابي شغلي فصل 11-ارزيابي ازدواج, سو مصرف مواد و خودكشي فصل 12- مباني تفسير در ارزيابي فصل 13- ارزيابي پاسخگو در مشاوره مي‌باشد.

هدايت‌گري اختلال نارسايي توجه بيش‌فعالي (كوچينگ اي‌دي‌اچ‌دي)

 • 60,000 تومان

اين كتاب شامل فصولي مانند: فصل 1-مروري بر اي دي اچ دي فصل 2-تاريخچه و مروري بر مداخلات هدايتگري اي دي اچ دي فصل 3-اصول و فرايندهاي زير بنايي كاربردي در هدايتگري اي دي اچ دي فصل 4-اصول اساسي مربوط به هدايتگري فصل 5-عوامل اصلي هدايتگري فصل 6-راهبردهاي ويژه براي هدايتگري اي دي اچ دي فصل 7-ايجاد روند هدايتگري فصل 8-مطالعه موردي: هدايتگري اي دي اچ دي با بزرگسال ميانسال فصل 9-مطالعه موردي: هدايتگري اي دي اچ دي دي با فرد بزرگسال شاغل فصل 10-مطالعه موردي: هدايتگري اي دي اچ دي براي دانشجويي با نقص در كاركردهاي اجرايي فصل 11-مطالعه موردي: هدايتگري اي دي اچ دي مراجع بزرگسال با اختلال هاي خلقي فصل 12-مطالعه موردي: هدايتگري اي دي اچ دي با يك بزرگسال مي‌باشد.

روان‌شناسي باليني (پل علم و عمل)

 • 280,000 تومان

همان‌طور كه از نام روانشناسي باليني بر مي‌آيد، روانشناسي باليني يكي از شاخه‌هاي رشته بزرگتر روانشناسي است. روانشناسان باليني همچون ساير روانشناسان به رفتار و فرايندهاي ذهني علاقه‌مندند. مثل برخي از روانشناسان هم در مورد رفتار انسان تحقيق مي‌كنند، از نتايج اين تحقيقات استفاده مي‌كنند و سنجش انفرادي انجام مي‌دهند. روانشناسان باليني همچون اعضاي برخي از حرفه‌هاي ديگر به كساني كه مشكلات رواني دارند، كمك مي‌كنند. البته بيان دامنه در حال گسترش و مسيرهاي در حال تغيير روانشناسي باليني در يكي دو جمله دشوار است. با اين حال مي‌توانيم ويژگي‌هاي اصلي اين رشته و صورت‌هاي مختلف آن را به اجمال بيان كنيم.

درآمدي بر نظريه‌هاي شخصيت

 • 165,000 تومان

كتاب حاضر شامل 16 فصل است: فصل اول: شخصيت چيست؟ فصل دوم: زيگموند فرويد فصل سوم: كار يونگ فصل چهارم: آلفرد آدلر فصل پنجم: كارن هورناي ...

راهنماي متون روانشناسي به زبان انگليسي (جلد دوم)

 • 50,000 تومان

اين كتاب از آخرين ويراست روانشناسي عمومي جيمز كالات گزينش و ترجمه است. نظر به اينكه كليه فصل‌هاي روانشناسي عمومي،مثل احساس و ادراك يا مباني فيزيولوژيكي رفتار براي متون روانشناسي 1و2 منظور نشده اند، فصل‌هاي اين كتاب طبق سر فصل‌هاي وزارت علوم و آموزش عالي براي اين درس گزينش شده‌اند.

متون روانشناسي به زبان انگليسي (گزيده روانشناسي عمومي) جلد 1

 • 50,000 تومان

هدف متون روانشناسي به زبان انگليسي در دانشگاه‌ها، آشنا كردن دانشجويان با متن‌هاي روان‌شناختي به زبان انگليسي است كه به صورت متون 1 و متون 2 عرضه مي‌شود. بديهي است كه دانشجويان با گذراندن اين دو درس فقط با آن آشنا مي‌شوند و براي تسلط يافتن بر متون روانشناسي به زبان انگليسي بعد از گذراندن اين دروس بايد كار مستمر انجام گيرد. اين كتاب در دو جلد، يكي به زبان انگليسي و ديگري ترجمه آن، قصد دارد به دانشجويان عزيز كمك كند تلاش خود را براي يادگيري روانشناسي به زبان انگليسي ادامه دهند. اين كتاب طبق سرفصل‌هاي وزارت علوم و آموزش عالي تنظيم شده است و گزيده‌اي از آخرين ويراست روانشناسي عمومي جيمز كالات است. فصل‌ها به ترتيبي تنظيم شده‌اند كه با‌ سرفصل‌هاي دانشگاه‌ها براي واحد درسي متون 1 و متون 2 مطابقت داشته باشند. در پايان جلد اول كتاب آزمون‌هاي چندگزينه‌اي همراه با جواب‌هاي آن‌ها وارد شده‌اند تا دانشجويان پس از اتمام كتاب و تسلط يافتن بر مطالب، خود را آزمايش كنند.

ارزيابي و تشخيص اختلال يادگيري ويژه

 • 60,000 تومان

سرفصل‌ها: 1- مقدمه‌اي بر مفهوم اختلال يادگيري 2- مروري بر تعريف‌ها و نظام‌هاي طبقه‌بندي اختلال يادگيري 3- روش‌ها و مدل‌هاي تشخيص اختلال يادگيري ويژه 4- اختلال يادگيري خواندن 5- اختلال يادگيري رياضي 6- اختلال يادگيري بيان نوشتاري 7- اختلال يادگيري زبان شفاهي - شنيداري 8- اختلال يادگيري غيركلامي 9- تشخيص افتراقي اختلال يادگيري ويژه از مشكلات ديگر 10- ارزيابي جامع اختلال يادگيري ويژه.

شجاعت نامحبوب بودن (فراسوي مهرطلبي كتابي براي زندگي شادتر)

 • 45,000 تومان

كتاب «شجاعت نامحبوب بودن: فراسوي مهرطلبي» مبتني برروان شناسي آدلري گفتگويي دونفره ميان يك جوان و يك فيلسوف ژاپني است. كتاب به مباحثي پيرامون «احساس كهتري»، «معناي غم و شادي»، «تروما»، «شجاعت ناكامل بودن»، «جايگاه انسان در ميان ساير انسان ها» و برخي مفاهيم مرتبط مي پردازد.

كار با هيجان در روان‌درماني‌هاي روان پويشي شناختي رفتاري و هيجان‌مدار

 • 40,000 تومان

روانكاوي در سراسر تاريخ خود، هيجان‌ها را، به منزله دروازه‌هاي ورود به معنا، در بستر رابطه‌درماني ميان مراجع - كه معمولا با مجموعه‌اي از نگراني، مشكلات يا راه‌هايي كه حس مي‌كند در آن‌ها گرفتار شده، از راه مي‌رسد - و درمانگر - كه پيشينه هيجاني خودش را به اين رابطه، وارد مي‌كند - مورد توجه قرار داده است. اصولا، سطوح مختلفي از درد بدني يا هيجاني، انگيزش اصلي مراجع براي درمان هستند.

چالش ازدواج (رويكرد آدلري به مشاوره ازدواج و روابط زناشويي)

 • 40,000 تومان

همه ما عشق را مي‌شناسيم. هر نسلي براي ستودن عشق، اشعار و ترانه‌هاي خاصي داشته، جهت تاختن به آن كنايه‌هاي خودش را به كار برده و براي توصيف آن روان‌شناسان و فلاسفه خودش را داشته است. ما در اينجا فقط درباره چيستي عشق بحث مي كنيم؛ چرا كه براي واژه عشق به تعداد عشاق تعريف وجود دارد.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  صفحه‌ی 1