جديدهاي روانشناسي و مشاوره

تعداد تصاوير
فنون درمان روان‌پويشي (راهنماي مداخلات بياني و حمايتي)
درك زندگي (درآمدي بر روان‌شناسي آلفرد آدلر)
 • 65,000 تومان
ذهن‌آگاهي براي مديريت استرس (50 روش براي بهبود خلق و افزايش آرامش)
خودمراقبتي مشاوران و روان‌درمانگران
 • 210,000 تومان
روانشناسي رشد 1 (ويراست 7)
 • 450,000 تومان
قفل‌گشايي از مغز وسواسي
 • 130,000 تومان
شرم‌درماني (درك و درمان شرم مزمن از منظر ارتباطي و عصب‌زيست‌شناسي)
تغيير هيجان از طريق هيجان (راهنماي متخصصان)
 • 170,000 تومان
دروازه تغيير مراجع (چگونه به مراجعان كمك كنيم تا تغيير معناداري در زندگي خود ايجاد كنند)
تظاهرات روان‌شناختي بيماري‌هاي جسماني (وقتي مشكلات روان‌شناختي اختلالات جسماني را مي‌پوشانند)
شاد و خوشبخت در كنار هم (استفاده از علم روانشناسي مثبت‌گرا براي ايجاد عشقي پايدار)
فنون درمان روان‌پويشي (راهنماي مداخلات بياني و حمايتي)

فنون درمان روان‌پويشي (راهنماي مداخلات بياني و حمايتي)

 • 225,000 تومان

كتاب حاضر، فنون روان‌پويشي را با نظريه‌هاي باليني و يافته‌هاي پژوهشي ادغام و دستورالعملي جامع اما عملي در مورد مداخلات اصلي روان‌پويشي معاصر ارائه مي‌كند. فصل‌هاي اوليه «موضع» روان‌پويشي را توصيف و ابزاري اثربخش براي شناسايي و درك مشكلات باليني فراهم مي‌كند. به دنبال آن، به چهار فن بزرگ پرسش‌گري، روشن‌سازي، مواجه‌سازي و تفسير و همچنين ارزيابي اثر‌بخشي باليني مداخلات مي‌پردازد. كتاب با در اختيار داشتن اين ابزارهاي اساسي، فنون روان‌درماني «كلاسيك» را با شش مجموعه مداخلات حمايتي تكميل مي‌كند كه براي بيماران با عملكرد پايين‌تر يا كساني كه در بحران حاد هستند مفيد است. در كتاب دستورالعمل‌هاي گام‌به‌گام استفاده از فنون، نحوه آماده‌سازي فنون و طرح‌هاي باليني متعدد آموزش داده مي‌شود تا در محيط‌هاي باليني به كار رود. نويسنده به خوبي توانسته است ابهام در فنون روان‌پويشي را رفع كند تا به درمان‌گران كمك كند به بيماران متفاوت خدمت كنند. دستاورد كتاب براي خواننده اين است كه روان‌پويشي را رويكردي كاربردي براي طيف وسيعي از بيماران خواهد يافت. مطمئن باشيد كه با استفاده از اين كتاب براي درمان بيماران خودتان اثربخش ظاهر خواهيد شد.

درمان فردي (راهنماي گام به گام ايجاد خودمنسجم و شفاي كودك درون با استفاده از آي اف اس روان‌درماني پيشرو)

درمان فردي (راهنماي گام به گام ايجاد خودمنسجم و شفاي كودك درون با استفاده از آي اف اس روان‌درماني پيشرو)

 • 265,000 تومان

مطالعه اين كتاب به خواننده مي‌آموزد كه چگونه با هيجانات و انگيزش‌هاي شرم‌آور خود رابطه برقرار كند و بدون پيش‌داوري دريابد كه به رغم اينها، جوهره‌اي به نام (خود) در درون ماست كه مي‌توانيم با آن زندگي و بيرون خود را هدايت كنيم. از طريق انجام تمرين‌هاي كتاب مي‌توانيم هيجان‌ها و باورهاي افراطي خود را تغيير دهيم و با دوستان و آشنايان رابطه صميمانه‌تري برقرار كنيم. هرچند خواندن اين كتاب شما را از رفتن به مشاوره بي‌نياز نمي‌كند، با اين وصف مطالعه آن در فاصله جلسات درماني، اثربخشي درمان را افزايش و طول مدت آن را كاهش مي‌دهد.

درك زندگي (درآمدي بر روان‌شناسي آلفرد آدلر)

درك زندگي (درآمدي بر روان‌شناسي آلفرد آدلر)

 • 65,000 تومان

درك زندگي كه هم براي خوانندگان عام هم براي دانشجويان و متخصصان در نظر گرفته شده است، درآمدي عالي بر كار آدلر و مروري همه‌كس‌فهم از نظريات اصلي وي به‌دست مي‌دهد، براي مثال، نظرياتي در باب: عقده‌هاي حقارت و برتري؛ خاطرات نخستين و كاوش در آنها به‌عنوان شيوه‌اي براي درك شخصيت؛ تفسير رؤياها؛ عشق، ازدواج و كودكان؛ تمايلات جنسي و مشكلات جنسي. اين كتاب كه ساده و جذاب نوشته شده است با ذكر موردهاي مشاوره‌اي و باليني متعدد و مختلف زمينه‌اي را فراهم مي‌كند براي درك نظريات منحصر به‌فرد آدلر و درك توسعۀ روان‌شناسي قرن بيستم، كه كار آدلر نقش اساسي‌اي در آن ايفا كرده است. آلفرد آدلر (1870-1937)، بنيانگذار روان‌شناسي فردنگر، يكي از پيشگامان روان‌درماني مدرن در كنار فرويد و يونگ بود. وي در طول زندگي خود، نظريات متحول‌كننده بسياري دربارۀ روان‌شناسي كودك، آموزش، ازدواج و اصول روان‌شناسي فردنگر مطرح كرد. كالين بِرِت نيز مشاوري آدلري و سرپرست سابق دانشجويان در انجمن آدلريِ بريتانياي كبير است كه تاكنون برخي از كتاب‌هاي آدلر از جمله كتاب حاضر را ترجمه و ويراستاري كرده است.

ذهن‌آگاهي براي مديريت استرس (50 روش براي بهبود خلق و افزايش آرامش)

ذهن‌آگاهي براي مديريت استرس (50 روش براي بهبود خلق و افزايش آرامش)

 • 65,000 تومان

كتاب ذهن‌آگاهي براي مديريت استرس تمرين‌هايي ساده و آسان به شما ارائه مي‌كند كه به شما كمك مي‌كند به نگراني خاتمه دهيد و بر زمان حال تمركز كنيد. اين كتاب مشتمل بر شش فصل است كه هر فصل به تعامل با انواع استرس‌ها مي‌پردازد. اين كتاب به شما 50 ابزار منحصر به فرد ارائه مي‌كند تا به واسطۀ آن‌ها با افكار، احساسات و روابط استرس‌زا مبارزه كنيد. اين روش‌هاي ساده را ياد بگيريد تا از به دام افتادن در تله‌هاي فكري جلوگيري كنيد، احساسات‌تان را برون‌ريزي كنيد، تمركز خود را تقويت كنيد و ...

خودمراقبتي مشاوران و روان‌درمانگران

خودمراقبتي مشاوران و روان‌درمانگران

 • 210,000 تومان

مراقبت از خود موضوعي است كه براي ارائه خدمات روان‌درماني و مشاوره‌اي موثر و اخلاقي نه‌تنها لازم، بلكه ضروري مي‌باشد. نويسندگان اين كتاب ارزشمند، نكاتي الهام‌بخش، متنوع، واقعي، و بينش‌افزا را در اختيار مخاطب اصلي خود يعني مشاوران و روان‌درمانگران قرار داده‌اند. مسائلي همچون ايجاد توازن بين كار تخصصي مشاوره و زندگي، توجه به سلامت شخصي از زمان دانشجويي تا دوره بازنشستگي، و آشنايي با برخي از چالش‌هاي اصلي بر سر راه تحقق خودمراقبتي مشاوران و روان‌درمانگران ارائه شده است. مسائل مهمي همچون مديريت استرس برقراري و تفكيك مرزبندي‌هاي فردي و حرفه‌اي، بهبود و ارتقاي روابط، و توجه به معناي زندگي در اين مجموعه مفيد وجود دارد. از ديگر ويژگي‌هاي جذاب و منحصر به فرد اين كتاب استفاده از مثال‌هايي از مراحل گوناگون رشد حرفه‌اي خود نويسندگان و سبك نگارش محاوره‌اي است كه به شما كمك مي‌كند راحت‌تر برنامه عملياتي موثري را در زمينه خودمراقبتي ترتيب دهيد.

روانشناسي رشد 1 (ويراست 7)

روانشناسي رشد 1 (ويراست 7)

 • 450,000 تومان

اين كتاب شامل بخش‌هاي: نوجواني - بلوغ جسمي و جنسي - تغييرات هيجاني - تغييرات خود پنداره - جواني - ميانسالي - سالمندي - پايان زندگي و ...

قفل‌گشايي از مغز وسواسي

قفل‌گشايي از مغز وسواسي

 • 130,000 تومان

امروزه بسياري از علايم اختلال وسواس آن‌قدر آشناست كه بسياري از افراد غيرمبتلا نيز گاهي به اين فكر مي‌كنند كه دچار وسواس شده‌اند. براي مقابله با اختلالي به اين نام‌آشنايي دكتر شوارتز‏، روان‌پزشك دانشكده UCLA و يكي از برجسته‌ترين متخصصان حوزه‌ي اختلال وسواس اجباري رويكري خودجهت‌مندانه معرفي مي‌كند كه يك نامه‌ي چهار مرحله‌اي است. آن‌چه اين رويكرد را از ساير رويكردهاي درماني OCD متمايز مي‌كند، تاثير آن بر مغز است. اسكن‌هاي مغز بيماران نشان مي‌دهد كه ساختار مغز، مدارهاي مغزي، وضعيت شيميايي مغز و عملكرد آن در پاسخ به محرك‌هاي محيطي به‌طور معناداري تغيير مي‌كنند. فرآيندي كه از آن تحت عنوان انعطاف‌پذيري عصبي ياد مي‌شود. خواندن اين كتاب، شيوه‌ي متفاوت و ارزشمندي را براي مقابله با علايم و نشانه‌هاي وسواس پيش روي‌تان قرار مي‌دهد.

شرم‌درماني (درك و درمان شرم مزمن از منظر ارتباطي و عصب‌زيست‌شناسي)

شرم‌درماني (درك و درمان شرم مزمن از منظر ارتباطي و عصب‌زيست‌شناسي)

 • 185,000 تومان

شرمِ مزمنْ دردناك، فرساينده و پيچيده است و درمقابل خودياري و حتي روانكاوي فشرده هم مقاومت مي‌كند. پاتريشيا د‌يانگ، در اين كتاب پيشگام، روي مسئلۀ شرم مزمن تمركز كرده، آن را زير ذره‌بين ‌برده و علم مغزپژوهي جديد را با سنت روان‌درماني ارتباطي تلفيق كرده است. نويسنده درابتدا نشانه‌هاي مختلف شرم را از نظر مي‌گذراند و درنهايت به ماهيت ارتباطي آن دست مي‌يابد. ديانگ به بررسي اين موضوع مي‌پردازد كه شرم مزمن چگونه در مغز سيم‌كشي مي‌شود و در شخصيت فرد گسترش مي‌يابد. او مفاهيم پيچيدۀ اين حوزه را به‌گونه‌اي شفاف‌سازي مي‌كند كه براي كار درمانگري مفيد باشد. اين كتاب برپايۀ تجارب باليني نوشته شده و نمونه‌هاي باليني متعدد آن راهگشاي روان‌شناسان و درمانگران خواهد بود. نثر شيوا و دلنشين نويسنده به درمانگران كمك مي‌كند حضور شرم را در اتاق درمان تشخيص دهند و به ريشه‌ها و اثرات آن در زندگي مراجعان بينديشند تا بتوانند بهترين شيوه را براي درمان آن‌ها به كار برند. درمانگران، با مطالعۀ اين كتاب، فهم بهتري نسبت‌به اقدامات درماني لازم و اثربخشي هركدام در درمان مراجعان مبتلا به شرم مزمن، كه كم‌تعداد هم نيستند، پيدا خواهند كرد. جاي اين كتابِ چالش‌برانگيز، بينش‌بخش و پرمغز در كتابخانۀ هر درمانگرِ شرم‌آگاهي خالي‌ است.

تغيير هيجان از طريق هيجان (راهنماي متخصصان)

تغيير هيجان از طريق هيجان (راهنماي متخصصان)

 • 170,000 تومان

ارائه‌دهندگان خدمات سلامت رواني هر روز با رنج هيجاني مراجعان خود روبه‌رو هستند، در حالي كه نحوه كار با هيجانات در برنامه‌هاي مربوط به تحصيلات تكميلي در روانشناسي باليني به صراحت آموزش داده نمي‌شود. شواهدي وجود دارد كه نشان مي‌دهد تجربه هيجاني در درمان اختلالات مختلف با نتيجه درمان رابطه دارد. به دنبال اين تحقيقات راهبردهايي تدوين شده است كه، به جاي تشخيص‌هاي خاص، به فرآيندهاي ناسازگارانه اصلي كه منجر به پريشاني و اختلال در عملكرد مي‌شوند مي‌پردازند. اين كتاب اصول و روش‌هاي پرداختن به هيجانات در روان‌درماني را شرح مي‌دهد، روش‌هايي كه مكانيسم‌هاي دروني زمينه‌ساز اضطراب، افسردگي و ساير اختلالات باليني رايج را مورد هدف قرار مي‌دهند. تمركز فصل‌هاي اين كتاب بر روش‌هايي است كه به مبتلايان به انواع اختلالات كمك مي‌كنند تا به هيجانات ناسازگارانه دردناك خود دست يابند، يا به طور كامل آنها را احساس كنند، و سپس با دست‌يابي به هيجانات سازگارانه جديد، آن هيجانات را رها كنند. اين روش‌ها عبارتند از كمك به مراجعان براي پس نزدن هيجانات دردناك، دسترسي به تجربه احساس شده بدني، شناسايي نيازهاي برآورده نشده و بيان معناي هيجان، گزيده‌هايي از گفت‌وگوي باليني نيز در اين كتاب گنجانده شده است، كه نحوه استفاده از تكنيك‌هاي مختلف، مانند تثبيت مجدد حافظه، تجربه هيجاني اصلاحي، گفت‌وگوي صندلي و ورود مجدد خيالي به موقعيت‌هاي گذشته، را نشان مي‌دهند.

دروازه تغيير مراجع (چگونه به مراجعان كمك كنيم تا تغيير معناداري در زندگي خود ايجاد كنند)

دروازه تغيير مراجع (چگونه به مراجعان كمك كنيم تا تغيير معناداري در زندگي خود ايجاد كنند)

 • 130,000 تومان

اين منبع منحصربه‌فرد مفاهيم هسته‌اي خودارزيابي و سيستم واقعيت‌درماني را مطرح مي‌كند و به متداول‌ترين پرسش‌هاي مطرح‌شده در اين زمينه پاسخ مي‌دهد: «چگونه به درمان مراجعاني بپردازم كه براي ايجاد تغيير در رفتارشان بي‌انگيزه به نظر مي‌رسند؟» رابرت وبلدينگ، متخصص تئوري انتخاب/واقعيت‌درماني راهبردهاي ماهرانه‌اي را به متخصصان حوزۀ سلامت روان آموزش مي‌دهد تا براي خودارزيابي بهتر، پذيرش فرايند تغيير و داشتن انتخاب‌هاي مؤثرتر به مراجعان كمك كنند. مداخلات مفصل و نمونه‌گفتگوهاي مشاور-مراجع در سرتاسر كتاب، كار با مراجعان مبتلا به استرس پس از سانحه، خشم، سوگ و داغديدگي، خودزني، رفتار ضد اجتماعي، مسائل شغلي، مشكلات رابطه‌اي و... را به تصوير مي‌كشند. تكنيك‌هاي دكتر وبلدينگ براي قلمروهاي سلامت روان و آموزش، در فرهنگ‌هاي مختلف و با مراجعان سنين مختلف قابل كاربرد است.

تظاهرات روان‌شناختي بيماري‌هاي جسماني (وقتي مشكلات روان‌شناختي اختلالات جسماني را مي‌پوشانند)

تظاهرات روان‌شناختي بيماري‌هاي جسماني (وقتي مشكلات روان‌شناختي اختلالات جسماني را مي‌پوشانند)

 • 145,000 تومان

آيا لازم است روان‌درمانگران با بيماري‌هاي پزشكي و اختلالات طبي آشنايي كلي داشته باشند؟ بله. در مواردي تظاهر اوليه بيماري‌هاي جدي پزشكي با علايم روان‌شناسي است. مثلاً ممكن است بيماري كه به دليل افسردگي و كمبود انرژي و انگيزه مراجعه كرده است دچار كم‌كاري تيروييد باشد. در مواردي نادر ممكن است پشت يك افسردگي شديد و غير قابل توجيه يك سرطان لوزالعمده پنهان باشد و يا نارسايي قلبي خود را به صورت حملات پانيك نشان دهد. منطقي است كه داشتن يك بيماري جدي، باعث ايجاد اختلالات روان‌شناختي از جمله اضطراب يا افسردگي شود. با اين حال گاهي "قبل" از تشخيص بيماري‌هاي جسمي و مطلع شدن بيمار، تظاهرات روان‌شناختي ناشي از آن‌ها پديدار مي‌شوند. مهمترين بيماري‌هاي پزشكي كه ممكن است به اين صورت تظاهر كنند موضوع اين كتاب را تشكيل مي‌دهند. در اين موارد ممكن است نشانه‌هاي روان‌شناختي منجر به تشخيص غلط شده و بيماري‌هاي جسماني ناديده گرفته شده يا بسيار دير تشخيص داده شوند و گاهاً فرصت درمان و بهبوديِ بيمار به تعويق بيفتد و يا كاملاً از دست برود. لذا اولين اقدام در برخورد با علايم روان‌شناختي، اخذ يك شرح حال و بررسي دقيق جسمي_ روان‌شناختي و نهايتاً كنار گذاشتن بيماري‌هاي جسماني احتمالي مي‌باشد. در اين كتاب بيماري‌هاي جسماني كه ممكن است تظاهرات روان‌شناختي داشته باشند، مورد بحث و بررسي قرار گرفته‌اند.

شاد و خوشبخت در كنار هم (استفاده از علم روانشناسي مثبت‌گرا براي ايجاد عشقي پايدار)

شاد و خوشبخت در كنار هم (استفاده از علم روانشناسي مثبت‌گرا براي ايجاد عشقي پايدار)

 • 165,000 تومان

عاشق شدن آسان است. عاشق شدن به شخص مناسب سخت است و عاشق ماندن سخت‌تر است، اما امري ممكن است. در كتاب روشن و جذاب خود، سوزي و جيمز پاولسكي حكمت ارسطو را با تحقيقات تجربي روانشناسي مدرن تركيب كرده تا به ما نشان دهد تركيب حكايات تلخ، يافته‌هاي تحقيق و بسياري از توصيه‌هاي كاربردي، در «شاد و خوشبخت در كنار هم»، پاولسكي‌ها هم يك راهنما براي «چگونگي» و هم «چرايي» روابط است و به افراد كمك مي‌كند تا روابط عاشقانه پايدار را پرورش دهند و حفظ كنند. اين كتاب كمك مي‌كند تا عاشق بمانيد و بكوشيد شادمانه با هم نقشه راه روشني براي خوشبختي‌تان ترسيم كنيد. نويسندگان كتاب كه از متخصصان روانشناسي مثبت‌گرا هستند به زيبايي از طريق تحقيقات علمي و حكايات جذاب نشان مي‌دهند لذت واقعي يك رابطه خوب اين است كه براي يكديگر ارزش قائل شويد، به عنوان افراد رشد كنيد و با هم قوي‌تر شويد. اين كتاب زندگي را به سمت بهتر و روابط عاشقانه پايدارتر تغيير خواهد داد.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  صفحه 1