نیایش و شفای وجود


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

نیایش کلید شفا یافتن است؛ نه فقط شفای جسمانی که شفای معنوی و احساسی. کتاب نیایش و شفای وجود، به قلم ران رات، راهنمایی است برای تعالی زندگی همراه با نیایش و آمیختن آن به هر حنبه‌ی زندگی روزانه، نیمه نخست این کتاب به رابطه‌ی نیایش با پنج فرآیند شفا یافتن بر اساس آموزه‌های مراحل مطرح ‌شده در ادبیات عرفانی جهان می‌پردازد و نیمه دوم آن، به روش نیایش کردن اختصاص دارد که نتیجه‌ی سال‌ها تجربه نویسنده در عرصه‌ی دعا و شفا است. در ضمن، هر فصل کتاب شامل یک یا چند جمله‌ی دعایی و تمرین معنوی است که با این اهداف طراحی‌ شده‌اند تا به شما کمک کنند هر چه بیشتر به اصول نیایش کردن واقف شوید، و همچنین یاری‌تان کنند آن‌ها را به شیوه‌ای هدفمند در زندگی‌تان اجرا کنید.

14,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: