عشق و ازدواج


:ویژگی‌های محصول


شرح:

عشق و ازدواج پرسش هميشه است. آيا بايد با عشق ازدواج كرد؟ آيا به حكم بايد زندگي مشترك جواب مي‌دهد؟ به واقع عشق چيست؟ آيا عشق، خيال‌پردازي است؟ آيا عشق پيش از ازدواج، سرانجامي دارد؟ آيا عشق يك تصوير ذهني است، كه خيلي زود، كاذب بودن آن برملا مي‌شود؟ آيا عشق بدون قيد و شرط وجود دارد؟ آيا عشق بدون قيد و شرط، از يك ذهن كنجكاو و طبيعي سر مي‌زند؟ نسبت عشق و ازدواج چيست! نويسنده مي‌خواهد رابطه عشق و ازدواج را همراه با خواننده زير ذره‌بين بگذارد و واقعيت آن را بسنجد.

قیمت محصول:

28,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما