دلي به دست آور (از 25 راه)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

در اين كتاب جان ماكسول، 25 راه براي برقراري گسترش و كارآمدسازي ارتباطات ما با ديگران، به خوانندگان مي‌آموزد. اين 25 راهكار مي‌توانند چونان ستون‌هايي پل ارتباطي ما با ديگران را استحكام بخشند. يكي از پايه‌اي‌ترين دلايل تيرگي روابط بين آدميان، از عدم توازن بين خودخواهي و دگرخواهي افراد سرچشمه مي‌گيرد. تلاش ما براي نگهداري از خود و حفظ بقاي شخصي، به حس خودخواهي ما مربوط است. و آنچه پايداري هستي بر كره زمين را ممكن ساخته و بقاي آدميان را در اين كره خاكي تداوم بخشيده، ريشه در وجود حس دگرخواهي انسان دارد.

40,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما