هوش موسيقيايي و آموزش رياضي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

بسياري از افراد در يادگيري رياضيات با دشواري روبه‌رو مي‌شوند. مي‌توان براي رفع اين مشكلات در فرآيند يادگيري از آموزش‌هاي مبتني بر هوش موسيقيايي كمك گرفت. استفاده از تكنيك ريتم، آواز و ضرب‌آهنگ و سرود مي‌تواند آموزش را آسان و معنادارتر كند. با استفاده از اين تكنيك‌ها، دانش‌آموزان در زمينه تدريس فعال مي‌شوند. محيط كلاس جذاب خواهد شد و آموزش مبتني بر روش تدريس نوين جايگزين روش‌هاي سنتي مي‌شود. وقتي از هوش موسيقيايي دانش‌آموزان در امر يادگيري، توانايي‌هاي ذهني آن‌ها در قالب آواز خواندن، گوش دادن به يك موسيقي، ديدن يك نمايش و سرودن يك شعر استفاده بيش‌تر شود، در واقع فعاليتي درست به اندازه نوشتن و حل مسائل براي يادگيري انجام شده است.

16,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما