كتاب كوچك سكسكه (‎آرزوهاي فيليسيتي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب يك متن دوزبانه است، كه شما را با آرزوهاي سكسكه، يك پري بسيار خاص آشنا مي‌كند. سكسكه دربارة بي‌نظير بودن زندگي حرف‌هاي زيادي دارد. اما همة ما گاهي در ميانة راه به سكسكه مي‌افتيم! كتاب‌هاي اين مجموعه را بخوانيد تا آرزوهاي‌تان تحقق يابد.

قیمت محصول:

2,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما