هاله‌درماني با دست‌هاي شفا‌بخش


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

«باربارا برنن» با استعداد خداداد شفاگري و با بياني به روشني دانشمندان، با پيش‌زمينة پانزده سال تجربة حرفه‌اي و معاينة بيش از 5000 بيمار و دانشجو، نخستين اثر عميق تحقيقي را در زمينة حوزة انرژي انسان پيش روي كساني قرار مي‌دهد كه در جستجوي شادماني، تندرستي و دست‌يابي به همة قابليت‌هاي دروني خود مي‌باشند. وي در اين كتاب به شناخت شكل، عملكرد، اختلالات و سلامتي حوزة انرژي انسان و روابط و تأثيرات متقابل افراد در رابطه بايكديگر، از ديدگاه نظرية هاله مي‌پردازد. پرورش توانايي مشاهده و تعبير هاله و آموزش قابليت خوددرماني و درمان ديگران توسط هاله از ديگر مطالبي است كه در اين كتاب آمده است.

195,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما