نگرشي ژرف به يي‌چينگ (گالينگور)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

در كار كنوني كوشيده‌ام آميزه‌اي از گزارش فني جيمزلگ و ريچارد ويلهلم، و گزارش امروزي لي‌وانگ را، همراه با شيوه‌هايي از فال‌زني پيشرفته كه تاكنون در ايران به چاپ نرسيده‌اند، يكجا، به دست دهم. اميدوارم اين كار نو كه براي فراهم آوردنش دشواري‌هاي بسياري را پذيرا شده‌ام، كمابيش، هم پاسخگوي كساني باشد كه مي‌خواهند يي‌چينگ باستاني را ژرف‌تر بشناسند، و براي نمونه، پي برند كه گزارش‌گران باستاني نوشتار دگرگوني‌ها خطوط آن را بر پايه چه اصول و نگرگاه‌هايي گزارش كرده‌اند و هم پاسخگوي كساني كه بينش شهودي كمتري دارند و به جاي نوشته‌هاي گاه پيچيده و پر رمز و راز نمادين يي‌چينگ اصيل، بهتر مي‌دانند از گزارش‌هاي رساي امروزي الهام گرفته و بهره ببرند.

300,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما