محبوب همگان باشيد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

رهبر بودن در هر شركت و سازمان به معني كار كردن با مردم است، و اين وظيفه ساده‌اي نيست. درست به همين دليل ((مردم‌دار)) بودن و ((محبوب بودن نزد افراد)) بسيار مهم است. اين حالت زماني به دست مي‌آيد كه رهبر هم شخصيت خود را توسعه و گسترش دهد، و هم شخصيت، توانايي‌ها و جايگاه افراد تحت رهبري‌اش را كشف كند و به ظهور رساند. جان مكسول اصول ارتقا بخشيدن مردم را به خوبي درك مي‌كند و در اين كتاب آنها را در اختيار شما قرار مي‌دهد. اين اصول مي‌تواند به شما كمك كند تا: - اصول كيفي رهبري موثر را در خود پرورش و توسعه دهيد. - افرادي را كه شخصيت سرسختي دارند، درك و ياري كنيد. - از مهارت‌هايتان براي تشويق ديگران به سوي موفقيت و كمال استفاده كنيد و خيلي موارد ديگر. اين كتاب پر از افكاري است كه به زندگي شخصي شما غنا مي‌بخشد و شما را در زندگي خانوادگي، اجتماعي و شغلي متحول مي‌سازد.

قیمت محصول:

33,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما