خاطره‌درماني (هنر گفتن و نوشتن خاطرات)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

خاطرات روان‌شناختي دوره كودكي درصد زيادي از افراد، حاوي زخم‌ها و تاول‌هايي است كه هر يك درد رواني خود را دارند. به ويژه زماني كه زخم‌ها درمان نشده‌ و به صورت رنج رواني و شرمندگي مزمن درآمده‌اند كه فرد با يادآوري خودآگاه يا ناخودآگاه آنها، دچار عدم ثبت خلقي و عاطفي مي‌شود. يك روز خوب و عالي و يك روز تلخ و زهر ماري. اگر اين زخم‌ها درمان نشوند، در بزرگسالي يا شايد همين امروز، در برابر روحيات و خلقيات شما، قد علم مي‌كنند.

30,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما