مباني معنويت فطري


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

در اين كتاب، دكتر بهرام الهي به عنوان جراح اطفال و استاد دانشگاه، با طرز فكري علمي و استدلالي، نظريات دقيق خود را دربارة «معنويت فطري» مطرح مي‌كند. معنويت فطري از ديدگاه او، معنويتي است كه با سرشت اصلي انسان و نيازهاي امروزي او سازگار است. با برخورداري از تعليمات استاد الهي (1353- 1274)، مؤلف در اين كتاب، به بررسي مسائل اصلي وجود، از خالق و خلقت گرفته تا سرشت اصلي انسان و غايت سرنوشت او، مي‌پردازد.

80,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما