دسيسه ثروتمندان (8 قانون جديد پول)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اگر قوانين بازي را بلد نباشيد، هميشه بازي را واگذار خواهيد كرد. يكي از تعاريف بحران كه مي‌خواهم از آن استفاده كنم عبارت است از «تغيير، براي وقوع فرياد مي‌كشد؛ من شخصا فكر نمي‌كنم ثروتمندان جهان تغيير كنند يعني به جايش من و شما بايد تغيير كنيم.» راه پول درآوردن را ياد بگيريد. مهم نيست چه‌قدر پول درمي‌آوريد؛ مهم اينست كه از چه راهي پول درمي‌آوريد.

قیمت محصول:

25,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما