روياها


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اطمينان دارم كه روياها تنها يكي از ابعاد روان ما هستند. بعدي كه پس از قرار گرفتن در جايگاه خود سبب مي‌گردد دانشي بسيار با ارزش و به كلي جديد در اختيار ما قرار گيرد. ذهن نيمه هشيار ما كه به هنگام خواب فعال مي‌شود، جايي است كه سوابق زندگي‌هاي گذشته‌مان در آنجاست. هر زندگي كه تا به حال روي زمين و جهان ديگر داشته‌ايم.

قیمت محصول:

25,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما