داستان‌هاي كهن (داستان‌ها و بازي‌هاي كهن)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

زندگي دايره‌اي است كه حول يك مركز مي‌چرخد و در هر دوره، عمر ما برخي از آن را تشكيل مي‌دهد. آنچه به ياد مي‌ماند، خاطرات است. حتي مرور تلخ ترين خاطرات نيز پس از گذشت دهه‌ها، شيرين و حكمت‌آميز مي‌شود. اين مجموعه از دو بخش تشكيل شده است: داستان‌هاي كهن و بازي‌هاي سنتي. داستان‌ها ي كهن و بازي‌هاي سنتي. داستان‌ها به روش‌مند بودن زندگي انسان با استفاده از تجربه‌هاي نياكان مي‌پردازد و بازي‌ها، يادآور دوران شاد، پرتكاپو و گروهي كودكان ديروز است...

قیمت محصول:

4,000 تومان


نظرات شما: