درآمدي كوتاه به مغز


:ویژگی‌های محصول


شرح:

توجه به مغز و دستاوردهاي عظيمي كه طي دهه‌هاي اخير نصيب دانشمندان شده است نتايجي تاثيرگذار در همه‌ي حوزه‌هاي دانش بشري داشته است. از زدودن بسياري از خرافات نزد عامه‌ي مردم گرفته تا هوشيار شدن محققان در حوزه‌هاي علوم انساني و فلسفه. در عصر حاضر، هر مطالعه و تحقيقي كه چنين دستاوردهايي را ناديده بگيرد در مقطعي ناگزير به تصحيح مفروضات خود خواهد بود. پس خردمندانه اين است كه پيش از به كار بستن مغزمان در هر تحقيقي چه علمي چه فلسفي ابتدا با آن آشنا شويم. اين كتاب مدخلي است بر اين مهم...

قیمت محصول:

48,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما