نژادپرست نيستم اما (مجموعه شعر)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

نگاهت مي‌كنم. كه خيره‌اي به من. و نگاهت از روي من. سر مي‌خورد. و گوش‌هايت بي‌حس مي‌شود. در حالي كه از. تاريخ استراليا. و آغاز استعمار مي‌گويم. در حال گفتن. از غصب خاك. و مرگ. و تجاوز به زمين. و تلاش هميشگي. انسان بومي استراليا. باز مي‌گويم و. چشمان تو. ديگر نمي‌بينند. تاب نمي‌آوري. توان شنيدن نداري. حتي از هم دانشگاهي‌ات. پس آسان مي‌روي. خودت را از شر من. مي‌رهاني.

15,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما