روانشناسي رشد (گالينگور)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب به معرفي علمي انسان كمك مي‌كند با تاكيد بر اين اصل كه بدون شناخت واقعي، نه صرفا تصوري، نمي‌توان رفتار را تغيير داد. و اينكه تغيير رفتار هميشه ضرورري است، چون شرايط زندگي متغيرند. پس برخورداري از علم و معرفت و حكمت بايد هم‌زمان باشند. بياييد جرات بازخواني، بازانديشي و فراترانديشي در حوزه آموزش - پرورش را در خود تحريك و تقويت كنيم، به اين معنا كه ابتدا فلسفه‌ها و نظريه‌هاي تربيتي را از نو بخوانيم، و درباره آن‌ها بدون هرگونه غرض بينديشيم، و حتي به اين بينديشيم كه غير آن‌ها چه مي‌شد يا چه ‌مي‌شود؟

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما