برنده‌ها و بازنده‌ها


:ویژگی‌های محصول


شرح:

همة ما دوست داريم برنده باشيم و نه بازنده. ولي آيا ميل به برنده بودن به تنهايي كافي است؟ با اين كه زندگي همواره توأم با پيكار نيست، اما شايد بتوان آن را به صحنة بازي پيچيده‌اي تشبيه نمود كه پيروزي در آن رمز و رازي دارد. «سيدني. جي. هريس» نويسنده‌اي سرشناس و واقع‌گراست كه رموز برنده شدن را در ميدان زندگي مي‌شناسد و براي موفقيت در آن راه‌هايي ساده پيشنهاد مي‌كند. اگر برنده بودن را به عنوان هدف زندگي خود انتخاب كرده‌ايد، اين كتاب راهنماي خوبي براي شما خواهد بود.

قیمت محصول:

12,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما