خودآزماي دانش حوزه كودكان و نوجوانان استثنايي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين مجموعه با بيش از 1300 نكته در در واقع چكيده گران‌سنگ ذهن انديشمندان است. سوال‌هاي ياد شده تقريبا در بر گيرنده تمامي وجوه دانش حوزه روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي است. در تهيه آن‌ها سعي شده است اصول و قواعد مرتبط با سوال‌نويسي مراعات شود. ضمنا، توزيع سوال‌ها در وجوه مختلف دانش ياد شده تلاش ديگري در جهت درك ويژه هر يك از وجوه تخصصي اين حوزه از دانش است.

قیمت محصول:

28,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما