راهنماي رهبر آموزشي براي طراحي برنامه درسي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

شما 1 كتاب راهنماي رهبر آموزشي براي طراحي برنامه درسي را در دستتان داريد. من معتقدم كه اين كتاب يك كمك مشخص در زمينه طراحي برنامه درسي را ارائه مي‌دهد...

قیمت محصول:

17,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما