درآمدي جامعه‌شناختي بر جامعه‌پذيري


:ویژگی‌های محصول


شرح:

از عمده‌ترين مسائلي كه دنياي امروز به صورت جدي با آن دست به گريبان است بحث جامعه پذيري يا آشنا كردن كردن كليه افراد يك جامعه با ارزش‌ها هنجارها قوانين و آداب و رسوم آن جامعه مي‌باشد . در واقع در سطح كلان هر چقدر صاحب منصبان و مسئولين يك جامعه در امر جامعه پذيري افراد جامعه خود موفق‌تر باشند يگانگي اجتماعي بيشتري برقرار شده وفاق اجتماعي مستحكمي بين مردم برقرار شده و در نتيجه آنها بهتر مي توانند به اهداف از قبل تعيين شده خود برسند. و در نهايت جامعه را به سمت توسعه پايدار و پيشرفت مورد نظر خود نزديك كنند. در سطح خرد مثلا در نهاد خانواده نيز درصورت موفقيت والدين در امر جامعه‌پذيري فرزندان به آرامش بيشتر سلامت خانواده و پيشرفت كليه اعضا نائل خواهند شد. از اين رو در دنياي امروز فعاليت جامعه‌پذيري و تمام بخش‌هاي آن يعني منابع مكانيسم‌ها و محتواي آن حائز اهميت مي‌شود.

قیمت محصول:

8,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما