نظريه خانواده‌درماني بوون


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر راهنماي آموزشي، عملي براي خانواده‌درمانگران است كه مي‌تواند در خصوص نظريه بوون و رويكرد وي مفاهيم مناسبي را ارايه دهد. نظريه خانواده‌درماني بوون بر مفهوم مثلث‌سازي و شيوه رابطه عاطفي والدين با فرزندانشان و ميزان اثرگذاري بر شخصيت آن‌ها در بزرگسالي متمركز است. شيوه‌هاي درمان در انتهاي اين كتاب درج شده است.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما