فرهنگ جامع روانشناسي و روان‌پزشكي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

فرهنگ جامع روانشناسي و روانپزشكي نتيجه دو دهه مطالعه، تاليف و ترجمه متون دانشگاهي روانشناسي و روان‌پزشكي است. در تاليف اين كتاب از منابع فراواني استفاده شده كه در درج مشروح نام آن‌ها از حوصله اين مقدمه موجز خارج است. اين فرهنگ قريب به چهل هزار مدخل و 125 تصوير دارد. معادل‌ها از دل ترجمه بيرون آمده‌اند و پيش‌تر در متون نشسته و جواب داده‌اند.

قیمت محصول:

70,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما