زناني كه دنيا را تكان داده‌اند


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب سرگذشت زناني است كه با تلاش‌هاي خود مهر خويش را بر عصري كه در آن زيسته اند كوبيده‌اند و بي‌آنكه شرايط ناگواري را كه به آنها تحميل شده بپذيرند، خود پاي از دايره سرنوشت محتوم خود بيرون گذاشته‌‌اند و موفق شده‌اند قوانيني را به نفع خود تغيير دهند.

قیمت محصول:

18,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما