ترك آسان سيگار (جامعه‌شناسي اعتياد)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

يكي از مهم‌ترين مسائل اجتماعي كه امروزه ذهن و فكر خانواده‌ها، مديران و مسئولان جامعه را به خود مشغول نموده است، گسترش، توليد، توزيع و قاچاق گسترده انواع مواد مخدر و گرايش نوجوانان و جوانان به مصرف آنهاست كه سطوح مختلف خانواده، جامعه و جامعه ‌جهاني را درگير نموده است. ايران از چند دهه اخير هميشه مورد آماج و در تيررس هجوم انواع مواد مخدر بوده و به عنوان يكي از گذرگاه‌هاي اصلي كشورهاي توليد و توزيع‌كننده اين مواد از جمله افغانستان شده است...

23,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما