پيش به سوي ثروت 3 (كتاب كار و تمرين برنامه‌هايي ويژه براي دستيابي به موفقيت)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

به كارگيري طرح‌ها و برنامه‌هايي كه در اين كتاب گفته شده به شيوه‌اي تضميني سبب مي‌شود در هر بخش از كسب و كارتان با پيامدهايي بهتر روبرو شويد. در اين كتاب برايان تريسي شيوه‌هايي را بر مباني موثرين راه‌كارها و ابزارهايي مطرح مي‌كند كه از سوي كارآفرينان موفق به كار گرفته شده‌اند. به اين ترتيب، شما مجبور نيستيد برنامه‌هاي مختلف را بيازماييد. بنابراين، ساعت‌ها از وقت‌تان را تلف نمي‌كنيد و سرمايه خودتان را در مسيري اشتباه از دست نمي‌دهيد.

قیمت محصول:

29,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما