يوگاي صورت (چهره برتر حالت بهتر)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

نرمش هاي ساده براي پرورش صورت خوش حالت كردن تمامي اجزا‌ء صورت دهان و آرواره نرمش‌هاي ساده‌اي كه در اين كتاب آمده به چند بخش تنظيم شده‌است .بخشي درباره اندام و بخشي درباره اندام و بخش‌هاي ديگر به صورت و دهان و‌ آرواره اختصاص دارد. اين نرمش‌ها باعث مي‌شود چهره‌ي متناسب خوش حالت و سالم پيدا كنيد يكي از دشمنان نامريي صورت شما، جاذبه زمين است.جاذبه زمين اگرچه هزار و يك فايده دارد اما با گذشت زمان، پوست را به طرف پايين مي كشد و حالت بدي به چهره مي بخشد. نرمش مدام چهره ‌،عضلات اطراف دهان را تقويت كرده و مانع از فرورفتگي عضلات خواهدشد و در صورتي كه چنين حالتي پيدا شده‌باشد ‌آن را از بين مي‌برد نرمش‌هاي پرورش صورت در عين حال عامل دفاعي مناسبي براي پيدايش غبغب يا پايين افتادن عضلات‌ ‌آرواره‌ها به شمار مي‌رود و ...

قیمت محصول:

25,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما