هوش عاطفي در محيط كار (بهداشت رواني كار)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

محيط كار جايي است كه هوش عاطفي در آن ضرورتي اساسي و انكار ناپذير دارد. طي بيش از بيست سال فعاليت حرفه‌اي در زمينه مشاوره شغلي در موسسات و شركت‌هاي مختلف، به اين نتيجه رسيده ام كه بهره‌گيري از هوش عاطفي در كاركنان سازمان، تعيين كننده رشد و موفقيت در سطوح فردي و سازماني مي‌باشد. همچنين متوجه شده‌ام هنگامي كه افراد از هوش عاطفي خود در محيط كار استفاده مي‌كنند، سازماني هوشمند از نظر عاطفي به وجود مي‌آورند كه در آن هر يك از كاركنان در قبال خود و ديگران احساس مسوليت مي‌كنند، روابطي سازنده و موثر را شكل مي‌دهند و با كاربرد مهارت‌هاي هوش عاطفي، سازماني مولد و كارآمد را به وجود مي‌آورند.

قیمت محصول:

5,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما